KRNOV

Vítejte na stránkách

 Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. 

                           

PK Krnov je 21 regionálním klubem v ČR, součástí celorepublikové Společnosti Parkinson, z. s. Sdružuje osoby s Parkinsonovou nemoci, jejich rodinné příslušníky, přátelé i sympatizující. Snahou je především společně čelit potížím, které nemoc přináší a přispět tak ke zlepšení kvality života nejenom samotným nemocným, ale i jejich ošetřovatelům. Kontaktním místem pro Parkinsoniky a existence skupiny v klubu dává naději, že není pacient na nemoc sám, že osud není individuálním osudem. Členství v klubu je určeno těm, co potřebují a chtějí poradit, podpořit, sdílet své problémy, scházet se při aktivitách, navazovat nové sociální kontakty, přátelství, poznávat nové i v nemoci, s nadějí a pochopením.

Kontakt: 

Matochová Anežka

mobil:   725 258 937 

e-mail:  agnes.matochova@gmail.com

 Odborným garantem PK Krnov je primář, MUDr. Vladimír Šigut, MBA. 

                                   

 

 Činnost PK KRNOV je podporována městem Krnov 

 

 

                                                                                                                

 

 Společnost Parkinson, z. s.   

www.spolecnost-parkinson.cz

sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994. Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. Organizuje ozdravné pobyty s odborným programem, vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky, organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin, provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci, pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Provozuje vlastní webové stránky, Fórum a Chat. 

Členem SP se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu státní příslušnosti.

Sídlo Společnosti Parkinson, z. s. :  Volyňská 933/20, 10000 Praha 10, Telefon : +420 272 739 222,

e-mail : kancelar@spolecnost-parkinson.cz

Členský příspěvek činí 200,-Kč ročně.

Oficiální webové stránky   www.spolecnost-parkinson.cz

                                                                                                     

Světová deklarace o Parkinsonově nemoci

 

My, členové pracovní skupiny Parkinsonovy nemoci, vyzýváme vlády všech zemí a všechny poskytovatele zdravotní péče:

Zapojte se do aktivit, které omezí dopady Parkinsonovy nemoci na pacienty i na celou společnost.

Podporujte účinná opatření pro šíření znalostí a osvěty o Parkinsonově nemoci.

        Parkinsonova nemoc postihuje všechny kultury a rasy na celém světě.

        Ovlivňuje každodenní život pacientů i jejich blízkých.

• Celosvětově je počet nemocných odhadován na 6,3 milionu.

• Nejméně jeden z deseti pacientů je mladší než padesát let.

        Parkinsonova nemoc způsobuje problémy při přenosu povelů z mozku ke svalům a s postupujícím časem se stav pacienta dále zhoršuje. Vnímání a myšlení přitom není narušeno. Již více než 40 let je známo, že pohybové problémy nemocných jsou způsobeny úbytkem buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin. Prvotní příčina tohoto úbytku je ale dosud neobjasněná, takže veškerá snaha o prevenci je zatím marná. V současnosti máme k dispozici možnost zmírnit symptomy a prodloužit aktivní život postižených pomocí léků, chirurgických zákroků a fyzioterapie. Vhodnou strategií léčby a koncepce služeb můžeme účinně zvýšit kvalitu života nemocných, snížit náklady a celkové dopady na společnost.

         Světová charta pacientů s Parkinsonovou nemocí

(přijatá dne 11. 4. 1997) formuluje právo nemocných na:

• odbornou lékařskou péči se zaměřením na Parkinsonovu nemoc

• odpovídající vyšetření a stanovení přesné diagnózy

• přístup k sociálním službám

• soustavnou léčebnou péči

• spolurozhodování o léčbě

  Žádáme vlády a zodpovědné instituce všech zemí světa:

Podporujte realizaci požadavků této charty pomocí všech dostupných prostředků.

Zvyšujte informovanost veřejnosti o Parkinsonově nemoci. Přispějte k odstranění jejího stigmatu a zamezte diskriminaci nemocných na pracovištích.

Zlepšujte kvalitu života nemocných odpovídající péčí a vzděláváním. Podle studie efektivnosti nákladů se to celkově vyplatí.

Zajistěte péči o pacienty ve všech stadiích onemocnění.

Podporujte spolupráci neurologů a zdravotníků při hledání cest, jak zpřístupnit potřebnou péči všem lidem postiženým Parkinsonovou nemocí.

Zřizujte poradenská centra vhodná pro konzultace, jak zvládnout nežádoucí účinky léčby, zejména u pacientů vyššího věku.

• Pro lepší pochopení důsledků Parkinsonovy nemoci podporujte spolupráci lékařů a zdravotníků s občanskými organizacemi, které hájí zájmy pacientů.

Zapojte všechny etnické a kulturní skupiny pacientů, aby překonaly negativní postoje ve společnosti k chronickým neurologickým a psychiatrickým nemocem. Pomáhejte státům s méně vyvinutou péčí o parkinsoniky.

Umožněte a podporujte výzkum nových metod léčby a prevence Parkinsonovy nemoci a rozvoj mezioborových vědeckých týmů.

 

Pracovní skupina Parkinsonovy nemoci (2003)

Pracovní skupinu Parkinsonovy nemoci založila Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation, WHO) 

v Ženevě dne 27. května 1997.  (překlad Ing. Jiří Munzar) 


Záznamy: 1 - 1 ze 1

Kalendář akcí

Každé pondělí cvičení ...

12.02.2017 04:00
Pondělí přeje připraveným a to my jsme ... těšíme se...

27.01.2017 Členská schůze PK Krnov

18.01.2017 21:49
V pátek 27. ledna 2017, od 15:00 hod., se bude konat první...
Záznamy: 1 - 2 ze 2

MEDIA

Den akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta Zdroj: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/den-akutni-mediciny-mudr-vladimira-siguta-20170207.html

07.02.2017 12:07
Pamětní deska byla slavnostně odhalena ve čtvrtek...

Výstava fotografií a Vzdělávací přednáška 2016

25.11.2016 22:24
1 akce: " KDYŽ MNE MÚZA POLÍBÍ"  FOTOGRAF JIŘÍ JURÁSEK...
Záznamy: 1 - 2 ze 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

Dlouhodobé ošetřovné

16.02.2017 22:41
Tisková zpráva Praha, 9. února 2017  Ministryně...

Jaké příspěvky připravila VZP na rok 2017?

11.01.2017 03:15
www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/jake-prispevky-nabizi-vz

Zaručená mzda se liší pro různé profese, máme celkem 8 úrovní! Přehled 2017

06.01.2017 04:16
Minimální mzda není pro všechny profese stejná, liší se dle...
Záznamy: 1 - 3 ze 34
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Info články

ČAVO: Pomáháme pacientům se vzácnými onemocněními

30.01.2017 04:16
Česká asociace pro vzácná onemocnění vznikla v roce 2012 z...

Euroklíč ...

31.10.2016 06:54
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let...

Příručka ...

14.09.2016 00:00
Z důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti se...
Záznamy: 1 - 3 ze 6
1 | 2 >>

Patronka PK Krnov

AVE ABURH - EVA HRUBÁ

Její tvorba se zabývá mezilidskými vztahy a její motto: "Jste to co si o mně myslíte, avšak je tomu právě naopak" www.ave-aburh.cz/o-nas/   Vystudovala: Ježkovu konzervatoř ... V oborech divadlo jednoho herce, Divadlo...

Záznamy: 1 - 1 ze 1