*

Tento web informuje o činnosti klubu

                        

Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. 

je 20 regionálním klubem v ČR, součástí celorepublikové Společnosti Parkinson, z. s. Sdružuje osoby s Parkinsonovou nemoci, jejich rodinné příslušníky, přátelé i sympatizující. Snahou je především společně čelit potížím, které nemoc přináší a přispět tak ke zlepšení kvality života nejenom samotným nemocným, ale i jejich ošetřovatelům. Kontaktním místem pro Parkinsoniky a existence skupiny v klubu dává naději, že není pacient na nemoc sám, že osud není individuálním osudem. Členství v klubu je určeno těm, co potřebují a chtějí poradit, podpořit, sdílet své problémy, scházet se při aktivitách, navazovat nové sociální kontakty, přátelství, poznávat nové i v nemoci, s nadějí a pochopením.

Kontakt: 

Matochová Anežka

mobil:   725 258 937 

e-mail:  agnes.matochova@gmail.com

 Odborným garantem PK Krnov je primář MUDr. Vladimír Šigut, MBA. 

                                   

 

 Činnost PK Krnov je podporována městem Krnov 

 

                                                                                                                

 

 Společnost Parkinson, z. s.   

www.spolecnost-parkinson.cz

sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994. Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. Organizuje ozdravné pobyty s odborným programem, vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky, organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin, provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci, pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Provozuje vlastní webové stránky, Fórum a Chat. 

Členem SP se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu státní příslušnosti.

Sídlo Společnosti Parkinson, z. s. :  Volyňská 933/20, 10000 Praha 10, Telefon : +420 272 739 222,

e-mail : kancelar@spolecnost-parkinson.cz

Členský příspěvek činí 200,-Kč ročně.

Oficiální webové stránky   www.spolecnost-parkinson.cz

                                                                                                     

 

 Světová deklarace o Parkinsonově nemoci 

 

My, členové pracovní skupiny Parkinsonovy nemoci, vyzýváme vlády všech zemí a všechny poskytovatele zdravotní péče:

Zapojte se do aktivit, které omezí dopady Parkinsonovy nemoci na pacienty i na celou společnost.

Podporujte účinná opatření pro šíření znalostí a osvěty o Parkinsonově nemoci.

        Parkinsonova nemoc postihuje všechny kultury a rasy na celém světě.

        Ovlivňuje každodenní život pacientů i jejich blízkých.

• Celosvětově je počet nemocných odhadován na 6,3 milionu.

• Nejméně jeden z deseti pacientů je mladší než padesát let.

        Parkinsonova nemoc způsobuje problémy při přenosu povelů z mozku ke svalům a s postupujícím časem se stav pacienta dále zhoršuje. Vnímání a myšlení přitom není narušeno. Již více než 40 let je známo, že pohybové problémy nemocných jsou způsobeny úbytkem buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin. Prvotní příčina tohoto úbytku je ale dosud neobjasněná, takže veškerá snaha o prevenci je zatím marná. V současnosti máme k dispozici možnost zmírnit symptomy a prodloužit aktivní život postižených pomocí léků, chirurgických zákroků a fyzioterapie. Vhodnou strategií léčby a koncepce služeb můžeme účinně zvýšit kvalitu života nemocných, snížit náklady a celkové dopady na společnost.

         Světová charta pacientů s Parkinsonovou nemocí

(přijatá dne 11. 4. 1997) formuluje právo nemocných na:

• odbornou lékařskou péči se zaměřením na Parkinsonovu nemoc

• odpovídající vyšetření a stanovení přesné diagnózy

• přístup k sociálním službám

• soustavnou léčebnou péči

• spolurozhodování o léčbě

  Žádáme vlády a zodpovědné instituce všech zemí světa:

Podporujte realizaci požadavků této charty pomocí všech dostupných prostředků.

Zvyšujte informovanost veřejnosti o Parkinsonově nemoci. Přispějte k odstranění jejího stigmatu a zamezte diskriminaci nemocných na pracovištích.

Zlepšujte kvalitu života nemocných odpovídající péčí a vzděláváním. Podle studie efektivnosti nákladů se to celkově vyplatí.

Zajistěte péči o pacienty ve všech stadiích onemocnění.

Podporujte spolupráci neurologů a zdravotníků při hledání cest, jak zpřístupnit potřebnou péči všem lidem postiženým Parkinsonovou nemocí.

Zřizujte poradenská centra vhodná pro konzultace, jak zvládnout nežádoucí účinky léčby, zejména u pacientů vyššího věku.

• Pro lepší pochopení důsledků Parkinsonovy nemoci podporujte spolupráci lékařů a zdravotníků s občanskými organizacemi, které hájí zájmy pacientů.

Zapojte všechny etnické a kulturní skupiny pacientů, aby překonaly negativní postoje ve společnosti k chronickým neurologickým a psychiatrickým nemocem. Pomáhejte státům s méně vyvinutou péčí o parkinsoniky.

Umožněte a podporujte výzkum nových metod léčby a prevence Parkinsonovy nemoci a rozvoj mezioborových vědeckých týmů.

 

Pracovní skupina Parkinsonovy nemoci (2003)

Pracovní skupinu Parkinsonovy nemoci založila Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation, WHO) 

v Ženevě dne 27. května 1997.  (překlad Ing. Jiří Munzar) 


Záznamy: 1 - 1 ze 1

Kalendář akcí

10. PARKINSONIÁDA - MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ

19.04.2017 06:45
 více info zde: parkinson-slovacko.cz/   PROPOZICE...

04. 05. 2017, DEN ZDRAVÍ A PREVENCE V KRNOVSKÉ NEMOCNICI

18.04.2017 20:16
Edukační den proběhne 4. 5. 2017 od 9:00 v prostorách...

22. 04. - 28. 04. 2017, REKONDIČNÍ POBYT - KOSTELEC U ZLÍNA

23.03.2017 03:04
Hotel Lázně Kostelec pro nás nabízí výborné zázemí pro rekondiční...

11. 04. SVĚTOVÝ DEN PARKINSONOVY NEMOCI * KRNOV - CVILÍN

18.03.2017 22:07
Při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci, který připadá na...

09. 04. 2017, PRAHA - ŘÍP10.

18.03.2017 21:47
V neděli 9. dubna již 10. ročník výstupu na horu Říp.

Členská schůze PK Krnov

03.03.2017 19:56
V pondělí 6. března 2017 od 15:00 hod. proběhne členská schůze PK...

Prodejní výstava fotografií

01.03.2017 08:31
V Krnově od 27. února 2017 v kavárně MAX,vystavuje své fotografie...

Každé pondělí cvičení ...

12.02.2017 04:00
Pondělí přeje připraveným a to my jsme ... těšíme se...

27.01.2017 Členská schůze PK Krnov

18.01.2017 21:49
V pátek 27. ledna 2017, od 15:00 hod., se bude konat první...
Záznamy: 1 - 9 ze 9

Patronka PK Krnov

"BEZBŘEHÁ ZÁVRAŤ" 28. 04. 2017

KŘEST BÁSNICKÉ SBÍRKY "BEZBŘEHÁ ZÁVRAŤ" ,KTERÝ SE USKUTEČNÍ V NYMBURCE V HÁLKOVĚ DIVADLE DNE 28.4.2017 U PŘILEŽITOSTI 65 NAROZENIN AUTORKY EVY HRUBÉ . Začínáme 19.30 hodin.  Na programu :divadelní představení, zpěv, hudba ruku v ruce s...

AVE ABURH - EVA HRUBÁ

Její tvorba se zabývá mezilidskými vztahy a její motto: "Jste to co si o mně myslíte, avšak je tomu právě naopak" www.ave-aburh.cz/o-nas/   Vystudovala: Ježkovu konzervatoř ... V oborech divadlo jednoho herce, Divadlo...

Záznamy: 1 - 2 ze 2

Info články

Parkovací průkazy ZTP a ZTP-P v zemích Evropské unie

20.04.2017 04:23
Naše parkovací průkazy ZTP a ZTP-P jsou podle vyjádření...

Všeobecná zdravotní pojišťovna zveřejňuje uvedená data při příležitosti Světového dne Parkinsonovy choroby, který připadá na úterý 11. dubna.

15.04.2017 18:25
Více než 455 milionů korun dala v loňském roce Všeobecná...

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vynaložila v loňském roce na léčbu svých pojištěnců postižených Parkinsonovou nemocí 64,1 milionu korun

15.04.2017 18:22
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vynaložila...
Záznamy: 1 - 3 ze 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

Změnit zdravotní pojišťovnu lze jen do konce března 2017

07.03.2017 06:18
Každý občan České republiky má právo zvolit si zdravotní...

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti

28.02.2017 21:06
Vláda dnes (27.2.2017)  projednala návrh MPSV, který...

Dlouhodobé ošetřovné

16.02.2017 22:41
Tisková zpráva Praha, 9. února 2017  Ministryně...
Záznamy: 1 - 3 ze 36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>