Plán činnosti PK Krnov pro rok 2017.  

  • Plán bude průběžně doplňován anebo pozměněn, dle schopnosti účasti členů, zdravotního stavu či společné domluvy.  
  •      členské příspěvky za rok 2017 činí 200,- Kč 
  •      zaplatit do konce března 2017 
  •      březen 2017 - zaplaceno
 

1. pololetí 2017 

Leden:

1. Členská schůze 27. 01. od 15:00 hod., v Domově pro seniory Krnov,  Rooseveltova   2141/51

2. Cvičení se Sylvou  v 15:30 hod. v Domově pro seniory Krnov ( dále jen DS )

Únor:

1. Cvičení se Sylvou 1x týdně, v pondělí od 15:30 hod. v DS Krnov ( 1. patro )

Březen:

1. Cvičení se Sylvou 1x týdně, v pondělí od 15:30 hod. v DS Krnov ( 1. patro )

2. Členská schůze 06. 03.  - zprávy o akcích

                                           - pohled na rok 2016 ve fotografiích s prezentací

3. Návštěva výstavy ve Flemichové vile

4. Setkání s přírodou - Cvilín a Šelenburg

Duben:

1. Cvičení se Sylvou 1x týdně, v pondělí od 15:30 hod. v DS Krnov ( 1. patro )

2. Světový den Parkinsoniků 11. 04. - 1. ročník jarního výstupu na Cvilín 

3. Jarní turnaj v bowlingu, Boby centrum BRNO 21. 04.  od 10:00 hod.

4. Ozdravný pobyt Kostelec u Zlína, 22. 04. – 28. 04. 2017                                             

5. Členská schůze 24. 04.  se nekoná z důvodu účasti rekondičního pobytu v Kostelci u Zlína..

Květen:

1. Cvičení s Anežkou a se Sylvou 1x týdně

2. Třetí celostátní turnaj PODĚBRADY,  13. 05.                    

3. VALNÁ HROMADA pro předsedy klubů v ČR

4. Setkání s přírodou - Vrbno pod Pradědem

5. Návštěva kulturních památek - Krnov

Červen:

1. Cvičení s Anežkou a se Sylvou do konce června / pokračovaní v srpnu.

2. Bowling turnaj Olomouc

3. Výborová schůze PK Krnov 14. 06.  od 13.00 hod.

2. pololetí 2017 ( po dobu prázdnin se necvičí ) 

Červenec:

1. Členská schůze 10. 07. v kavárně MAX od 13:00 hod.

2. Zahradní slavnosti v domově seniorů Krnov 13. 07. od 14:30 hod.

3. Prohlídka zámku v Linhartovech

4. Návštěva židovské synagogy v Krnov

Srpen:

1. Cvičení se Sylvou bude kondiční v přírodě
2. Mezinárodní sportovní akce: X. Parkinsoniáda, Dubňany u Hodonína, Dne: 4. – 6. srpna

3. Setkání u ohně 

Září:

1. Cvičení se Sylvou bude tentokrát směřovat ke kondiční turistice

2. Bowling turnaj 09. 09. v Hradci Králové

3. Členská schůze 18. 09.

4. SPORTOVNÍ DEN - Velké Němčice 23.09.

5. POUTNÍ CHRÁM SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE – CVILÍN, KRNOV (project Otevřené chrámy)

    (otev. doba: út – pá 13.00 - 17.00,    so 10.00 – 17.00,    ne 11.00 – 17.00)

Říjen:

1. Cvičení se Sylvou 1x týdně, v pondělí od 15:30 hod. v DS Krnov ( 1. patro )                            

2 Odborná přednáška 18.10. od 14:30 hod. v nemocnici Krnov (malá jídelna)

3. Bowling turnaj 21. 10. v Brně

4. KOSTEL SV. MARTINA – KRNOV

    (otev. doba: so 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00,    ne 13.00 – 17.00)

Listopad:

1. Cvičení se Sylvou 1x týdně, v pondělí od 15:30 hod. v DS Krnov ( 1. patro )

2. Setkání s členkou PK Krnov 30. 10. ve 14:00 hodin - společná gratulece a předání společného dárku k narozeninám paní Danušky

3. Členská schůze - PŘELOŽENA NA 01. 12. 2017

4. Přednáška 09. 11. od 14:30 hod.,  IMUNITA (Lékarna Krov), v DS Krnov

5. Přednáška 09. 11.  od 14:00 hod.,  GENETIKA A PARKINSONOVA NEMOC, Brno (prof., MUDr. Rektorová, Ph.D.)

6. Valná hromada 25. 11. v Praze - Kobylisypro předsedy Parkinson klubů, Společnosti Parkinson, z. s.

7. Kavárna u Jarušky 28.11. od 14:30 hod., v kulturním sále DS Krnov - tentokrát s harmonikářem :-) 

Prosinec:

1. Cvičení se Sylvou 1x týdně, v pondělí od 15:30 hod. v DS Krnov ( 1. patro  

2. Členská schůze 01. 12. od 14:30 hod., v kulturním sále DS Krnov (Rooseveltova  2141/51, Krnov)

3. Návštěva předvánoční - kulturní výstavy anebo kulturní památky

4. Adventní hudba 14. 12. od 14:30 hod. v jídelně DS Krnov

5. Setkání předvánoční s malou procházkou zakončenou v kavárně anebo v cukrárně

6. Adventní koncert 19. 12. od 09:00 hod. v kulturním sále DS Krnov ( Dětský sbor z 5. ZŠ Janáčková Krnov, p. Wiedermanová H. ) 

 

           

zpracovala: Matochová Anežka