Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov)

*   je     pacientská organizace

*    není asistenční  služba

 

vznikl ustavující schůzi 02. 12. 2015 v Krnově jako jednadvacátý regionální klub v České republice. 

Je nedílnou součástí Společnosti Parkinson, z. s., která je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým 

a nepolitickým. Působí v České republice, je právnickou osobou a sídlo spolku je na adrese: 

Volyňská 933/20, 10 000 Praha 10.

 

Základním posláním Společnosti Parkinson, z. s. je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a 

kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízských. Spolek pomáhá zachovat sociální a 

společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. 

Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy 

nemocných Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy, organizacemi a 

obchodními  kooperacemi (viz zákon č 90ú2012 Sb.) apod.

 

Název Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. tvoří dvě části:

První část označuje místo založení klubu - Parkinson klub Krnov (dále jen PK Krnov).

Druhá část vyjadřuje příslušnost klubu k organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (dále jen SP).

________________________________________________________________________________

 

PK Krnov založili pacienti s Parkinsonovou nemoci, kteří i přes onemocnění mají stále potenciál 

nevzdávat se, neizolovat se, být užitečně schopní aktivně se angažovat, organizovat a účastnit se 

kulturních a sportovních akcí pořádaných Společnosti Parkinson, Parkinson kluby. Zároveň čerpat 

z informací a zvládat diagnózu, řídit PK Krnov.

Sdružuje pacienty s Parkinsonova nemoc, jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotníky, sympatizující 

z krnovska, vrbenska, bruntálska a okolí. Rodinní příslušníci jsou součástí dění, rozhodující osobností, 

opěrným pilířem. Členské schůze se konají jedenkrát za 1,5 až 2 měsíce a členové se zapojují svou 

účastí také při jiných akcích. Místo a termín konání se s dostatečným předstihem oznamuje rozesláním 

pozvánek, SMS zprávou a také na web stránkach PK Krnov  www.parkinson-klub-krnov.webnode.cz

 

Posláním PK Krnov je sdružovat nemocné a jejich rodinné příslušníky za účelem získávání nových poznatků o nemoci, léčebných postupech. Spolupracovat s pacienty, kteří se snaží zvládnout svou nemoc přičiněním vlastním – spolupráci s lékaři, životosprávou, pohybem …..

Se zájmem uvítáme parkinsoniky, rodinné příslušníky, sympatizéry, přátelé, kteří mají potenciál pomáhat PK Krnov aktivní činností - se angažovat, organizovat, reprezentovat, být součástí – účastníkem na akcích:
 

* info – odborné přednášky

* besedy

* kondiční turistiky

* poznávací výlety

* návštěvy kulturních památek

* vzdělávací kurzy, vzdělávacích přednášky

* sportovní turnaje pořádané regionálními Parkinson kluby v ČR

* mezinárodní sportovní PARKINSONIÁDA

* Jarní – tulipánový výstup na Cvilín při Světovém dni Parkinsonovy nemoci, který připadá vždy na 11. dubna, na den narození britského lékaře a chirurga, Jamese Parkinsona v roce 1755. Chorobu poprvé popsal ve své lékařské eseji o „třaslavé obrně“ v roce 1817. 

Tulipánový výstup proto, že tulipán je symbol parkinsoniků - oficiální logo organizace Evropské asociace společností pro PN (EPDA).   

  

Kontakt: 

předsedkyně Anežka Matochová,  Mobil:  +420 725 258 937, E-mail:  agnes.matochova@gmail.com 

________________________________________________________________________________________

 

Ustavující schůze a základní kámen Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z.s.

 

V Krnově dne 02. prosince 2015 se uskutečnila ustavující schůze  za účelem založení 

Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov). Sešli jsme se v restauraci Slon odpoledne v počtu 12 osob a příjemné posezení se nakonec i prodloužilo. Ustavující schůzku zahájila předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s., paní Zdislava Freund. 

Informovala nás o pacientské organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (SP), a o práci v regionálních klubech ČR. Představila zakládající předsedkyni PK Krnov, paní Matochovou, která v krátkosti poděkovala za zvolení, za účast a prosí o trpělivost v začátcích - novém a dlouhém budování. Příjemnou řeč pronesl z Městkého úřadu - sociální odbory, pan Rapušák. Nabídl pomoc předsedkyni v začátcích i pozvání na účast otevřeného Komunitního plánování seniorů v Krnově. Malé pauzy využila paní Filipová, která napekla pro všechny rohlíčky a pobídla nás k ochucení. Poslední slovo dostal garant PK Krnov, primář, MUDr. Vladimír Šigut, MBA. Pronesl řeč s pěkným závěrem a povzbuzením, což jistě nechalo v nás parkinsonicích kousek naděje navíc. Přípitkem a pohoštěním jsme si odpoledne vychutnali, trochu prodloužili a dlouho ještě venku se s přáteli loučili. S paní předsedkyní jsme ještě ten večer zahájili tzv. 100 podzimních km a vyrazili ještě na okolní procházku, neboť tělo si to silně žádalo!

       Děkujeme: 

  • paní předsedkyni SP Zdislavě Freund, že dodržela všechno na 100 % a přes vytíženost, přijela a pomohla dobré věci
  • panu Rapušákovi, za vstřícnost, ochotu a obětování svého času nám, parkinsonikům
  • panu primáři MUDr. Šigutovi, MBA za souznění s parkinsoniky, za podporu, a těšíme se na uskutečnění potřebných info přednášek pro veřejnost -  téma " Co je Parkinsonova nemoc " 
  • fotografovi Jiřímu Juráskovi a jeho kamarádům - Štěpánovi Bruštíkovi, Vasilovi Tančincovi a milé paní Rozálii z jižní Moravy, bez kterých by tu bylo opravdu prázdnou a smutno
  • nakonec všem, co přišli a měli zájem o dění kolem zakládání Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

        v Krnově,  04. 12. 2015, Matochová Anežka