Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov)

  • je  pacientská organizace
  • není asistenční organizaci, ani službou. 

Založili  ji dne 2. prosince 2015 parkinsonici z Krnova a Vrbna pod Pradědem.

Anežka Matochová, Karel Friedrich, Zuzanka a Petr Filipovi, Anička Slavíková, Jiří Jurásek a Miroslav Matocha. 

vize: Snahou je spojit pacienty, co mají potenciál a chuť zapojit se do dění pro parkinsoniky, 

aktivně se angažovat - organizovat - pomáhat sobě i jiným ... Je pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, 

kteří se snaží zvládnout svou nemoc přičiněním vlastním: 

  • docházkou na cvičení
  • účastí na akcích - přednášek, výletů anebo sportovních turnajů regionálních Parkinson klubů ...
  • spoluvytváření programů s pozitivním nadhledem

V klubu se setkávají členové s Parkinsonovou nemoci a jejich doprovázející rodinní příslušníci, přátelé a sympatizující občané z krnovska, vrbenska, bruntálska a okolí. V současné době je 26 členů v PK Krnov. Scházejí se při různých akcích a schůzky se konají jedenkrát za 1,5 - 2 měsíc, kdy pozvánku dostanou do schránky anebo mobilní spojením - hovorem.

 

  2 členové      z Brantic 

  2 členové      z Březové 

  1 člen           z Heřmanovic, 

  5 členů         z Vrbna pod Pradědem

  1 člen           z Bruntálu

15 členů         z Krnova

 

Poslání:

Seznamovat a učit se překonávat každodenní problémy, ulehčit složité životní situaci nemocných i jejich nejbližších s  morálním a kvalitním podporováním komunitního života v regionálním Parkinson klubu KrnovSpolečnost Parkinson, z. s.

Strategie:

Postupné podchycení lidí v regionu s Parkinsonovou nemoci, kteří i přes handicap aktivním přínosem se chtějí podílet či mají potenciál a chuť zapojit se do dění pro komunitu nemocných v Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. Komunitní život v klubu je pro Parkinsoniky přínosem,  podporou a některým i druhým domovem. Snahou je posilovat soběstačnost, sebevědomí, rozvíjet aktivitu, prodlužovat dobrou kondici a ulehčovat péči svým ošetřovatelům, tak i obhajovat  práva a zájmy nemocných.

                                                                                                                            
 

Pro pacienta nemusí znamenat konec dosavadní způsob života, není lékařem omezován v žádných aktivitách, které mu jeho hybný stav dovolí. Naopak udržování fyzické a psychické kondice je velmi vhodné. Problémem není pacient, problémem je nemoc. 

Dle uvážení je nutné dbát na jeho stav, podporovat jej slovně, také pomoci kompenzačních pomůcek, doprovodem. Důležitou službu vykonává pacientská organizace, která pomáhá naučit se žít s nemocí, neizolovat se, nacházet porozumění, podporu v činnostech, znásobit je se členy Parkinson klubu. 

Regionální Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. je jedním z 19 klubů v ČR a spadá pod Společnost Parkinson, z. s.

Reprezentuje, spolupracuje a řídí se pravidly neziskové, pacientské organizace Společnost Parkinson, z. s.

Volný čas využíváme aktivitami: 

výstavy, přednášky, návštěvy kulturních památek, výlety, semináře, rekondiční pobyty, sportovní turnaje pořádané regionálními Parkinson kluby. 

  • těmito aktivitami předcházíme tomu, aby se nemocní necítili vyřazeni ze společnosti, neuzavírali se do sebe, neizolovali se.  Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají, ať už z osobních nebo rodinných důvodů. 
  • na přednáškách informuje veřejnost o Parkinsonově nemoci - garant PK Krnov, prim. MUDr. Vladimír Šigut, MBA.

Kontakt: předsedkyně,  Anežka Matochová,  Mobil:    +420 725 258 937,   E-mail:  agnes.matochova@gmail.com