Nárok na lázně má parkinsonik 1x v průběhu 24 měsíců a to 21 dnů. 

Doporučení píše - neurolog anebo rehabilitační lékař.                   

 
 
 K   – komplexní lázeňská péče
 
 21 – délka léčebného pobytu
 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. 

Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt. Určená délka léčebného pobytu pro jednotlivé indikace musí být dodržena.