Euroklíč mohou zdarma získat všichni držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou ...

12.06.2016 10:54

Projekt Euroklíč je mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá zdravotně postiženým lidem ve vyspělých evropských zemích. Osobám se zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Každé místo osazené Eurozámkem je viditelně označeno samolepkou. 

Databázi všech osazených míst naleznete na adrese www.euroklic.cz

K čemu je dobrý Euroklíč?Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (WC pro zdravotně postižené, výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, v ČR je již osazeno přes 850 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem? Zdravotně postižení, patřící do níže uvedených cílových skupin, potřebují ke své hygieně odpovídajícím způsobem vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení výhradně těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč? Euroklíč mohou zdarma získat všichni držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), a močovými dysfunkcemi. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ zapsáno, že patří do některé z výše uvedených cílových skupin.

Kontaktní údaje pro distribuci Euroklíče:
e-mail: doldzev@nrzp-euroklic.cz
tel.: +420 603 491 344 (po - pá 09.00 - 16.00 hod.)
více na www.euroklic.cz