Rehabilitace – placená, nebo neplacená překážka v práci?

04.10.2017 04:21

Není rehabilitace jako rehabilitace. Záleží, kým je prováděna a jaká pravidla nastaví interním předpisem sám zaměstnavatel.

Zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní či personalisté, se v praxi občas potýkají s posouzením rehabilitace jako (ne)placené překážky v práci. Překážky v práci na straně zaměstnance popisuje zákoník práce. Nejčastěji se jedná o pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou. Avšak odkazuje se zde také na jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance.

zdroj: www.podnikatel.cz/clanky/rehabilitace-placena-nebo-neplacena-prekazka-v-praci/