Jsme 19 regionálním klubem  Společnost Parkinson, z. s.,

která sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou 

nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to 

od roku 1994. Základním posláním Společnosti Parkinson, z. s. 

je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a 

kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. 

  

Zakládá Parkinson kluby po celém území ČR. 

•        organizuje ozdravné pobyty s odborným programem

•        vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům 

         až do schránky

•        organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin   

•        provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci  

•        pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických 

         pracovníků

•        provozuje vlastní webové stránky, fb stránky

•        pořádá benefiční akce a jiné prezentace pro zvýšení osvěty 

         mezi veřejností

•        navazuje kontakty a spolupráci s dalšími podobně 

         zaměřenými organizacemi ČR i zahraničními

 

  

    www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/   

přímé odkazy na webové stránky klubů:

BrnoČervený Kostelec, České Budějovice,

 Hradec KrálovéMost, PlzeňPraha, Zlín

 

Odborný garant 

Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

je primář krnovského neurologického oddělení, 

nemocnice Krnov.

MUDr. Vladimír Šigut, MBA.