Společnost Parkinson, z. s. - Semifinalista Neziskovky roku 2018
předsedkyně - Zdislava Freund
laureát Ceny ministra zdravotnictví 2017
Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10 - Vršovice
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
www.spolecnost-parkinson.cz
mobil: +420 774 443 561, tel.: +420 272 739 222
________________________________________
Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně - Anežka Matochová
agnes.matochova@gmail.com
mobil: +420 725 258 937, +420 602 589 063

 Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

 je jednadvacátý regionální Parkinson klub založený v roce 2015 parkinsoniky, lékařem a rodinnými příslušníky. Spadá

 pod pacientskou, neziskovou organizaci Společnost Parkinson, z. s. založenou v roce 1994 z podnětu lékařů 

 Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze. V letošním roce 2019 slaví tato organizace 25 let od založení.

                

 V listopadu 2018 byla vyhodnocena Společnost Parkinson, z. s. jako semifinalista v kategorii malá neziskovka a

 získala oficiální titul Semifinalista Neziskovky roku 2018.                                             

                                                                                             Děkujeme za kvalitní vedení  ...

__________________________________________________________________________________________________

Dovolte nám pozvat Vás,  

kteří jste stižení Parkinsonovou nemoci nebo pečujete o osoby takto nemocné, přijďte a zapojte se mezi naší  společnost  parkinsoniků v Parkinson klubu Krnov. Neizolujte se, neodkládejte doporučení lékařů, přijďte mezi nás v čase, kdy ještě  máte schopnosti účastnit se mnoha krásných akcí společenských, sportovních a zároveň nám také pomoci ukotvit klub pro ty, co přijdou po nás. 

Budete součástí programů činnosti a také se moci podělit o své zkušenosti s lidmi, kteří skutečně chápou, co procházíte. Mimo jiné získáte čtvrtletní časopis PARKINSON vydávaný Společnosti Parkinson, z. s., s odbornými příspěvky lékařů, tipy a informacemi o Parkinsonovy nemoci, medikamentech, rehabilitacích, lázních, rekondičních a ozdravných pobytech, přednáškách apod.

Život s Parkinsonovou nemoci může být obtížný s mnoha problémy, avšak existují způsoby, jak to zvládnout, které mohou přispět k tomu, aby byl každodenní život kvalitnější. 

Existence základní Společnosti Parkinson, z. s., a regionálních celorepublikových Parkinson klubů pomáhá pacientům, že o sobě ví, že mezi nimi jsou opravdoví přátelé, s oporu i podporu. Rádi Vás uvítáme ... 

Kontakt:   mobil: + 420 725 258 937, +420 602 589 063       e-mail: agnes.matochova@gmail.com       

               

     Odborný garant PK Krnov: 

 • primář MUDr. Vladimír Šigut, MBA ... Neurologické oddělení, SZZ Krnov, příspěvková organizace.     Děkujeme za zájem a účast ...                                                  

Parkinson klub Krnov, Společnosti Parkinson, z. s.  Parkinson klub Krnov, Společnosti Parkinson, z. s.  Parkinson klub Krnov, Společnosti Parkinson, z. s. Parkinson klub Krnov, SpolečnostParkinson klub Krnov, Společnosti Parkinson, z. s.  

   ČESKÁ REPUBLIKA

Odkaz na vedení organizace působnosti - Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

            Email: kancelar@spolecnost-parkinson.cz    Tel.:   +420 272 739 222,    +420 774 443 561       

     ________________________________________________________________________________________________________________

   SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odkaz na vedení organizace působnosti Společnosť Parkinson, 935 29 Hronské Kľačany 134         

 • Společnosť Parkinson Slovensko                                            parkinson-net.sk/ 

            Email: felixova.katarina@gmail.com            Tel.: 0908 434 186

  ________________________________________________________________________________________________________________

   Odkazy na další Parkinson kluby v ČR:

    Odkazy na možnosti informací a pomoci:

 • Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.                   www.czp-msk.cz                                                                                        Detašované pracoviště Bruntál: Dr. Beneše 149/21, Tel. 554 718 068, 774 993 215   E-mail: czp.bruntal@centrum.cz
 • Fosanima o. p. s.                                                                                       www.fosanima.cz                                                                                                      Svépomocná skupina pečujících: Lidická 1758/25, 792 01 Bruntál, Tel.: 603 816 550, 606 711 194
 • Lexikona z. s. Krnov                                                                                  www.lexikona.cz                                                                                                    Občanská poradna, Dluhová poradna: Hlavní náměstí č. 14, 794 01 Krnov, Tel.: +420 774 380 896, Email: 

_______________________________________________________________________________________________________________
 • Ministerstvo zdravotnictví                                      www.mzcr.cz
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí                      www.mpsv.cz
 • Integrovaný portál MPSV                                       www.portál.mpsv.cz
 • Česká zpráva sociálního zabezpečení                   www.cssz.cz 
 • Národní rada osob se zdravotním postižení ČR   www.nrzp.cz
 • Národní centrum domácí péče ČR                         www.domaci-pece.info.cz
 • Katalog služeb                                                         www.vasepece.cz