.

.

Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. ( PK Krnov )             byl založen 02. 12. 2015, jako jednadvacátý regionální klub Společnosti Parkinson z.s. s celostátní působností v ČR. Posláním regionálních klubů je zlepšovat životní podmínky našich členů, napomáhat k posílení jejich sebevědomí, učit je překonávat každodenní problémy a tím ulehčovat složitou životní situaci i jejich nejbližším. Naši mi členy jsou pacienti s Parkinsonovou nemoci, rodinní příslušníci, přátelé ...      

Odborný garant:  

MUDr. Vladimír Šigut, MBA, primář neurologického oddělení, nemocnice Krnov. 

                                                                                                                                                                Za tuto spolupráci děkujeme.  

 

Byla Vám diagnostikována Parkinsonovu nemoc? Pacient není lékaři omezován v žádných aktivitách, které mu jeho zdravotní stav dovolí. Naopak udržet dosavadní  způsob života fyzickou a psychickou kondici je velmi vhodné. PK Krnov ve své činnosti se zaměřuje především na:   

* klubová setkání

* odborné přednášky

* účast na společenských a kulturních akcích

* zapojení se do sportovních soutěží: a) turnajů pořádané jinými Parkinson kluby b) mezinárodní Parkinsoniáda. 

Těmito aktivitami předcházíme tomu, aby se nemocní necítili vyřazeni ze společnosti, neizolovali se, neuzavírali se do sebe. 

 

Odkazy na Parkinson kluby Společnosti Parkinson, z. s. v ČR.

 Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s.   

Parkinson klub České Budějovice, Společnost Parkinson, z. s.  

Parkinson klub Hradec Králové, Společnost Parkinson, z. s. 

Parkinson klub Zlín, Společnost Parkinson, z. s. 

Parkinson klub Praha, Společnost Parkinson, z. s.  

Parkinson klub Červený Kostelec, Společnost Parkinson, z. s.  

... o všech dalších Parkinson klubech, Společnosti Parkinson, z. s. www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/

 __________________________________________________________________________________________

 

PODPORUJÍ:

      

 

SPOLUPRACUJÍ:


RETIS GROUP - Společnost Parkinson

Můžeme jen poděkovat firmě RETIS GROUP s.r.o., Tiskové služby, Krnov....

Společnost Parkinson, z. s. a Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. si cení každé pomoci, které se ji dostává od firmy RETIS GROUP s.r.o. - děkujeme. "Velké poděkování posíláme firmě RETIS GROUP KRNOV za tisk...

Publikace

1_Nový časopis PARKINSON č. 54/2018

Společnost Parkinson, z. s. vydává vlastní časopis Parkinson,...

2_Jak Pečovat - autorka: Bc. Tereza Kaplanová, DIS.

V prosinci 2017 vydala Společnost Parkinson, z. s. publikaci "Jak...

3_Máme doma Parkinsona aneb Parkinson do kapsy

Parkinsonova nemoc má tolik aspektů, zasahuje do tolika činností a...

Péče a pomoc pečujícím

Fosanima - pomáhá pečujícím

Obecně prospěšná společnost Fosanima byla založena v červenci roku...