Činnosti PK Krnov roce 2018    

 

        

12. ledna  - Navštívili jsme v malém počtu krásný evangelický kostel postavený v novogotickém slohu v letech 1901-1903 podle návrhu architekta F. Blasche. Věž kostela vysoká 52 m stojí v jeho ose, na východní straně. Jedná se o trojlodní stavbu s polygonálním závěrem. V letech 1975 - 1978 byl kostel renovován. Prosvícený kostel s vůní svíček měl uklidňující sílu. Po krátké prohlídce jsme ještě absolvovali procházku do centra města ...      zapsala: Anežka Matochová (a.m.)

__________________________________________________________________

Výsledek obrázku

10. února   - Měsíc únor je vzorově bílý a hodně mrazivý, ale i přes mrazy ( - 7°C) jsme si dali sraz a vydali se na rozhlednu Ježník. Výhled byl krásně čistý, panoráma Jeseníků zdobí nejvyšší hora Praděd (1492m).     (a.m.)

__________________________________________________________________

 

07. března   - Výjezd do Vrbna pod Pradědem, kde jsme se setkali se 2 členy PK Krnov, abychom je informovali o činnosti a plánovaných aktivitách PK Krnov. Zajímali jsme se také o zdravotní stav parkinsonika Karla, který podstoupil již po třetí výměnu hadičky PEG (DUODOPA).  

více info: https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-242-version1-11___strucna_informace_o_duodo.pdf         (a.m.)

__________________________________________________________________

 

09. března  - V kavárně SLUNEČNICE  při Výroční členské schůzi. Informace: plán činnosti pro rok 2018, členské příspěvky, dotace, dotazníky Lékařské fakulty Ostravské univerzity, sportovní turnaje Parkinson klubů ... , Rekondiční pobyty Společnosti Parkinson, z. s., 

11. Parkinsoniáda - Slovensko, užívání klubovny, diskuze.     (a.m.)

__________________________________________________________________

24. března  - Ranní odjezd do Brna na bowling + šipky, turnaj v Boby centrum Brno. Každým rokem zve parkinsoniky a jejich doprovod Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. Předsedkyně, Ing. Eva Vernerová při zahájení poděkuje a přivítá všechny účastníky, rodinné příslušníky i hostay: Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. se svou ženou a 2 dětmi (z I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Připomene také blížíce se 7. a 8. duben, kdy bude slavnostní setkání členů a přátel  Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci a k poctě 20. výročí založení PK Brno. Turnaje se zúčastnilo 60 hráčů    krásná akce. Děkujeme paní předsedkyni Ing. Evě Vernerové, Liborovi Jašovi, Jánovi Jačiskovi a všem, kteří akci připravovali a podíleli se na ni. Blahopřejeme výhercům - zasloužili si to svou poctivou bojovností! ...                                                (a.m.)

__________________________________________________________________

26. března  - Tři týdenní pobyt v lázeňském Sanatoriu Klimkovice využívají parkinsonici každé dva roky. Letos jsme se sešli hned tři ženy ve stejném termínu, 1 z PK Krnov a 2 z PK Olomouc. Rozhlédnu - li se kolem sebe, zjistím, že Parkinsonova choroba má něco "v kruhovém objetí" dobré nabídnout. Poskytuje příležitosti vidět věci jinak: nabízí možnost prohloubit úroveň tolerantnosti a porozumění. Umožňuje nám setkat se s novými lidmi, s nimiž by jsme se nikdy nesetkali, kdyby jsme šli každý někam jinam."   (a.m.)

__________________________________________________________________

 

21. března  -  2. ročník - Tulipánový výstupu na Cvilín. Den 11. duben si připomínáme Světový den Parkinsonovy nemoci. Po celém světě jsou organizovány různé společenské, sportovní, kulturní akce, skupinové výlety, pochody, výstupy, setkání, a to především pro pacienty, rodinné příslušníky a podporovatele.

více: Světový den Parkinsonovy nemoci                                                              ( a.m.)

__________________________________________________________________

 

17. května Na májový čtvrtek jsme si dali dostaveníčko v útulné kavárně Slunečnice.Členská schůzka byla svolána narychlo, poněvadž jsme dostali pár nabídek, na které bylo potřeba včas odpovědět, ale prvně jsme se museli poradit a dohodnout s členy PK Krnov.

 • Den otevřených památek v Krnově.
 • Krnovská firma LEXIKONA se na nás obrátila s nabídkou přednášek zdarma.
 • Lékařská fakulta Ostravské university nás oslovila a přizvala k účasti na řešení projektu.
 • Laboratoř neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, realizace projektu přes Skype.
 • Domov pro seniory Krnov, pozvánka na Květinový ráj.
 • Červnové opékání – oslava v kruhu členů PK Krnov.

Poděkování patří všem co přišli, mají zájem a podporují PK Krnov v existenci.   (a.m.)

__________________________________________________________________

 • Světové kulturní dědictví
 • Dny evropského dědictví
 • Noc kostelů
 • Den otevřených dveří
 • Den otevřených památek

19. května   - Den otevřených památek v Krnově. Mezi památky města Krnov patří krnovská synagoga, kostel sv. Ducha, farní kostel sv. Martina, evangelický kostel, kostel sv. Benedikta, klášter a kostel minoritů, poutní kostel na Cvilíně, rozhledna na Cvilíně ..........

Skupinka členů PK Krnov navštívila kostel sv. Benedikta, původem jedním z nejstarších kostelů diecéze, který znikl již někdy počátkem 13. století. Patří k nejstarším sakrálním stavbám na území Moravskoslezského kraje.

Hodinová prohlídka interiéru spojená s průvodcem byla pěkná a zajímavá už proto, že kostel byl dlouhá léta v havarijním stavu, byl uzavřen a až v roce 2011 – 2012 se opravil. Dnes je kostel otevřený veřejnosti  ....................  ( a.m.)

více zde:   www.infokrnov.cz/cs/prohlidky-pruvodci/1104-kostel-svateho-benedikta-krnovkostelec

_________________________________________________________________

 

01. června Každá dobrá rada se počítá. Využili jsme nabídky odborné poradkyně Mgr. Štěpánky Křehlíkové z dluhové poradny Lexikona Krnov.

Po domluvě jsme se sešli dne 1. června 2018 v příjemném prostředí kavárny a cukrárny Slunečnice, na přednášku nepoctivých prodejců aneb „Šmejdi - nekalé praktiky prodejců“. Po krátkém zahájení se ujala slova lektorka, která nás provázela prezentací s informacemi o různých nástrahách, nebezpečí, ochraně, opatrnosti, varování. Mezi výkladem jsme měli možnost tázat se anebo sami vnést svůj osobní příběh, svůj zážitek, zkušenosti.

Diskutovalo dlouho, členům Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. se přednáška velmi líbila a jistě bude přínosem. Uvítáme další z nabídek přednášek i do budoucna, těšíme se – děkujeme.

Děkujeme paní lektorce, děkujeme odborné poradkyni, děkujeme celému týmu Lexikona Krnov.

 

Zvláštní poděkování patří majitelům kavárny a cukrárny Slunečnice, kteří na profesionální úrovni nám opravdu vždy vyjdou vstříc zajištěním posezení, pohoštění, obsluhou – děkujeme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Za členy PK Krnov: Matochová Anežka - předsedkyně

_________________________________________________________________

01. června  Členská schůze proběhla po přednášce a to od 15:30 - 17.00 hodin. Kontakty: ověření platných mobilních čísel a e-mail adres členů a vše souhlasilo, jak je uvedeno v seznamu členů PK Krnov. Předběžně jsme se domluvili na termínech akcí v měsíci červen. Sestava plánu činnosti na 2. pololetí bude do půlky června hotová, ještě necháme členům čas na konkrétní návrhy akcí apod.

                                                                                                                                    (a.m.) 

_________________________________________________________________

 

07. června   -   ... a jedeme dál ...

Odpolední část dne a opékání u Matochů se ve čtvrtek 07. 06. vydařil po všech stránkách. Počasí nám přálo, bylo +26°C a posezení pod velkou třešní, která nám poskytla stín, bylo příjemné. Hlavní postavou byl pan Matocha, postaral se o hosty, aby nebyli žízniví, hladoví a bez povzbudivé medicíny. Poděkování patří všem hostům za narozeninové dárky a i za společné posezení na slunné zahradě s příjemnou atmosférou.     Anežka a Mirek Matochovi

_________________________________________________________________