Činnosti PK Krnov roce 2018    

 

        

12. ledna  - navštívili jsme v malém počtu krásný evangelický kostel postavený v novogotickém slohu v letech 1901-1903 podle návrhu architekta F. Blasche. Věž kostela vysoká 52 m stojí v jeho ose, na východní straně. Jedná se o trojlodní stavbu s polygonálním závěrem. V letech 1975 - 1978 byl kostel renovován. Prosvícený kostel s vůní svíček měl uklidňující sílu. Po krátké prohlídce jsme ještě absolvovali procházku do centra města ...      zapsala: Anežka Matochová (a.m.)

__________________________________________________________________

10. února   - i přes mrazy ( - 7°C) jsme si dali sraz a vydali se na rozhlednu Ježník.      (a.m.)

__________________________________________________________________

 

07. března   - výjezd do Vrbna pod Pradědem, kde jsme se setkali se 2 členy PK Krnov, abychom je informovali o činnosti a plánovaných aktivitách PK Krnov. Zajímali jsme se také o zdravotní stav parkinsonika Karla, který podstoupil již po třetí výměnu hadičky PEG (DUODOPA).  

více info: https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-242-version1-11___strucna_informace_o_duodo.pdf         (a.m.)

__________________________________________________________________

 

09. března  - v kavárně SLUNEČNICE  při Výroční členské schůzi. Informace: plán činnosti pro rok 2018, členské příspěvky, dotace, dotazníky Lékařské fakulty Ostravské univerzity, sportovní turnaje Parkinson klubů ... , Rekondiční pobyty Společnosti Parkinson, z. s., 

11. Parkinsoniáda - Slovensko, užívání klubovny, diskuze.     (a.m.)

__________________________________________________________________

 

24. března  - ranní odjezd do Brna na bowling + šipky, turnaj v Boby centrum Brno. Každým rokem zve parkinsoniky a jejich doprovod Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. Předsedkyně, Ing. Eva Vernerová při zahájení poděkuje a přivítá všechny účastníky, rodinné příslušníky i hostay: Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. se svou ženou a 2 dětmi (z I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Připomene také blížíce se 7. a 8. duben, kdy bude slavnostní setkání členů a přátel  Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci a k poctě 20. výročí založení PK Brno. Turnaje se zúčastnilo 60 hráčů    krásná akce. Děkujeme paní předsedkyni Ing. Evě Vernerové, Liborovi Jašovi, Jánovi Jačiskovi a všem, kteří akci připravovali a podíleli se na ni. Blahopřejeme výhercům - zasloužili si to svou poctivou bojovností! ...     (a.m.)

__________________________________________________________________

 

 

26. března  - tři týdenní pobyt v lázeňském Sanatoriu Klimkovice využívají parkinsonici každé dva roky. Letos jsme se sešli hned tři ženy ve stejném termínu, 1 z PK Krnov a 2 z PK Olomouc. Rozhlédnu - li se kolem sebe, zjistím, že Parkinsonova choroba má něco "v kruhovém objetí" dobré nabídnout. Poskytuje příležitosti vidět věci jinak: nabízí možnost prohloubit úroveň tolerantnosti a porozumění. Umožňuje nám setkat se s novými lidmi, s nimiž by jsme se nikdy nesetkali, kdyby jsme šli každý někam jinam."   (a.m.)

___________________________________________________________________________