Činnost PK Krnov je podporována městem Krnov.

12. ledna:   Navštívili jsme v malém počtu krásný evangelický kostel postavený v novogotickém slohu v letech 1901- 1903 podle návrhu architekta F. Blasche. Věž kostela vysoká 52 m stojí v jeho ose, na východní straně. Jedná se o trojlodní stavbu s polygonálním závěrem. V letech 1975 - 1978 byl kostel renovován. Prosvícený kostel s vůní svíček měl uklidňující sílu. Po krátké pro hlídce jsme ještě absolvovali procházku do centra města ...  zapsala: Anežka Matochová (a.m.)

__________________________________________________________________________________

10. února: Měsíc únor je vzorově bílý a hodně mrazivý, ale i přes mrazy ( - 7°C) jsme si dali sraz a vydali se na rozhlednu Ježník. Výhled byl krásně čistý, panoráma Jeseníků zdobí nejvyšší hora Praděd (1492m).            (a.m.)

___________________________________________________________________________________

07. března: Výjezd do Vrbna pod Pradědem, kde jsme se setkali se 2 členy PK Krnov, abychom je informovali o činnosti a plánovaných aktivitách PK Krnov. Zajímali jsme se také o zdravotní stav parkinsonika Karla, který podstoupil již po třetí výměnu hadičky PEG (DUODOPA).       (a.m.)

___________________________________________________________________________________        

09. března: V kavárně SLUNEČNICE  při Výroční členské schůzi. Informace: plán činnosti pro rok 2018, členské příspěvky, dotace, dotazníky Lékařské fakulty Ostravské univerzity, sportovní turnaje Parkinson klubů ... , Rekondiční pobyty Společnosti Parkinson, z. s.,11. Parkinsoniáda - Slovensko, užívání klubovny, diskuze.     (a.m.)

poznámka: Zvláštní poděkování patří majitelům kavárny a cukrárny Slunečnice, kteří na profesionální úrovni nám vždy vyjdou vstříc v zajištění posezení, pohoštění, obsluhou – zdvořile děkujeme.                                        Za členy PK Krnov, Matochová Anežka.     

___________________________________________________________________________________ 

24. března: Bowwling turnaj v Brně. Ranní odjezd do Brna na bowling + šipky, turnaj v Boby centrum Brno. Každým rokem zve parkinsoniky a jejich doprovod Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. Předsedkyně, Ing. Eva Vernerová při zahájení poděkuje a přivítá všechny účastníky, rodinné příslušníky i hostay: Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. se svou ženou a 2 dětmi (z I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Připomene také blížíce se 7. a 8. duben, kdy bude slavnostní setkání členů a přátel  Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci a k poctě 20. výročí založení PK Brno. Turnaje se zúčastnilo 60 hráčů    krásná akce. Děkujeme paní předsedkyni Ing. Evě Vernerové, Liborovi Jašovi, Jánovi Jačiskovi a všem, kteří akci připravovali a podíleli se na ni. Blahopřejeme výhercům - zasloužili si to svou poctivou bojovností! ...     (a.m.)

___________________________________________________________________________________ 

 

26. března: Tři týdenní pobyt v lázeňském Sanatoriu Klimkovice využívají parkinsonici každé dva roky. Letos jsme se sešli hned tři ženy ve stejném termínu.   (a.m.)

 ___________________________________________________________________________________      

21. dubna: 2. ročník - Tulipánový výstupu na Cvilín. Den 11. duben si připomínáme Světový den Parkinsonovy nemoci. Po celém světě jsou organizovány různé společenské, sportovní, kulturní akce, skupinové výlety, pochody, výstupy, setkání, a to především pro pacienty, rodinnépříslušníky a podporovatele.   ( a.m.)   více: Světový den Parkinsonovy nemoci       

___________________________________________________________________________________ 

 

 

17. května: Na májový čtvrtek jsme si dali dostaveníčko v útulné kavárně Slunečnice.Členská schůzka byla svolána narychlo, poněvadž jsme dostali pár nabídek, na které bylo potřeba včas odpovědět, ale prvně jsme se museli poradit a dohodnout s členy PK Krnov.

  •    Den otevřených památek v Krnově.

  •    Krnovská firma LEXIKONA se na nás obrátila s nabídkou přednášek zdarma.

  •    Lékařská fakulta Ostravské university nás oslovila a přizvala k účasti na řešení projektu.

  •    Laboratoř neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, realizace projektu přes Skype.

  •    Domov pro seniory Krnov, pozvánka na Květinový ráj.

  •    Červnové opékání – oslava v kruhu členů PK Krnov.

   Poděkování patří všem co přišli, mají zájem a podporují PK Krnov v existenci.   (a.m.)

poznámka: Zvláštní poděkování patří majitelům kavárny a cukrárny Slunečnice.                   Za členy PK Krnov, Matochová Anežka.   

___________________________________________________________________________________ 

 

  

19. května: Den otevřených památek v Krnově. Mezi památky města Krnov patří krnovská synagoga, kostel sv. Ducha, farní kostel sv. Martina, evangelický kostel, kostel sv. Benedikta, klášter a kostel minoritů, poutní kostel na Cvilíně, rozhledna na Cvilíně .......... Skupinka členů PK Krnov navštívila kostel sv. Benedikta, původem jedním z nejstarších kostelů diecéze, který znikl již někdy počátkem 13. století. Patří k nejstarším sakrálním stavbám na území Moravskoslezského kraje. Hodinová prohlídka interiéru spojená s průvodcem byla pěkná a zajímavá už proto, že kostel byl dlouhá léta v havarijním stavu, byl uzavřen a až v roce 2011 – 2012 se opravil. Dnes je kostel otevřený veřejnosti  ....................  ( a.m.)

více zde:   www.infokrnov.cz/cs/prohlidky-pruvodci/1104-kostel-svateho-benedikta-krnovkostelec

___________________________________________________________________________________ 

 

01. června: Každá dobrá rada se počítá ... Využili jsme nabídky odborné poradkyně Mgr. Štěpánky Křehlíkové z dluhové poradny Lexikona Krnov. Po domluvě jsme se sešli dne 1. června 2018 v příjemném prostředí kavárny a cukrárny Slunečnice, na přednášku nepoctivých prodejců aneb „Šmejdi - nekalé praktiky prodejců“. Po krátkém zahájení se ujala slova lektorka, která nás provázela prezentací s informacemi o různých nástrahách, nebezpečí, ochraně, opatrnosti, varování. Mezi výkladem jsme měli možnost tázat se anebo sami vnést svůj osobní příběh, svůj zážitek, zkušenosti.

Diskutovalo dlouho, členům Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. se přednáška velmi líbila a jistě bude přínosem. Uvítáme další z nabídek přednášek i do budoucna, těšíme se – děkujeme. Děkujeme paní lektorce, děkujeme odborné poradkyni, děkujeme celému týmu Lexikona Krnov.            (a.m.)    

poznámka: Zvláštní poděkování patří majitelům kavárny a cukrárny Slunečnice. Za členy PK Krnov, Matochová Anežka.    

___________________________________________________________________________________ 

 

01. června: Členská schůze proběhla po přednášce a to od 15:30 - 17.00 hodin. Kontakty: ověření platných mobilních čísel a e-mail adres členů a vše souhlasilo, jak je uvedeno v seznamu členů PK Krnov. Předběžně jsme se domluvili na termínech akcí v měsíci červen. Sestavu plánu činnosti na 2. pololetí necháme také členům - čas na konkrétní návrhy akcí apod.      (a.m.) 

poznámka: Zvláštní poděkování patří majitelům kavárny a cukrárny Slunečnice.    Za členy PK Krnov, Matochová Anežka.    

___________________________________________________________________________________ 

 

07. června: ... a jedeme dál ... Odpolední část dne a opékání u Matochů se ve čtvrtek 07. 06. vydařil po všech stránkách. Počasí nám přálo, bylo +26°C a posezení pod velkou třešní, která nám poskytla stín, bylo příjemné. Hlavní postavou byl pan Matocha, postaral se o hosty, aby nebyli žízniví, hladoví a bez povzbudivé medicíny. Poděkování patří všem hostům za narozeninové dárky a i za společné posezení na slunné zahradě s příjemnou atmosférou.  (a.m.+m.m.)

___________________________________________________________________________________ 

 

20. června: Květinový ráj v DS Krnov. Vedení a personál Domova pro seniory Rooseveltovy ulice Krnov, pozvalo PK Krnov na akci, která se konala od 14:30 hodin v prostorách zahrady. Této akce jsme se již potřetí zúčastnili: opět bylo skvělé pohoštění, hudba, zábava, milá obsluha a setkání s pracovníky DS Krnov. Co ale nejvíce pozitivní bylo tohoto dne? Počasí  :-)  Děkujeme DS Krnov za pozvání a pohoštění, byla to perfektně zdařilá akce.        (a. m.)

___________________________________________________________________________________ 

 

11. července: Kondičně s pohybem za dopaminem ... Letošní krásné léto nás k pohybu a k trávení času venku vybízí neustále, přináší radost ze spojení s okolním světem. Už delší dobu myslím i na ty, co by uvítali víc než pouhé vysedávání na invalidním vozíku poblíž domova. Oslovila jsem pár osob a nakonec jsem musela čekat, kdy slíbené povolení dostaneme. Důvod byl prostý, probíhala rekonstrukce vysílače a auta, která měla povolení k výjezdu, musela parkovat o 800 m níže. To by pro paní na vozíku bylo dosti obtížné, a proto jsme jeli na malý průzkum s několika zdatnými členy na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd (1492). Tento vrchol je navštěvován od nejmenších ratolestí až po seniory či handicapované skupinky z různých organizací. Skutečně asi 800 m před cílem byla na cestě cedule s upozorněním na čištění vysílače a padající nátěry. Konzumovali jsme krásu okolí, která vypadala v polojasném počasí impozantně. Zvládli jsme túru, i se svou diagnózou. Kondiční turistika se stala pro nás medikamentem, zvláště když nám přálo počasí a sluníčko nám sekundovalo po celý výlet.

Naše tělo není stavěno na život bez pohybu, takže bychom měli alespoň nějaký aktivnější pohyb zařadit do každého dne. Pokud najdeme aktivitu, která nás opravdu ze srdce baví, tak máme vyhráno. Tuto aktivitu totiž budeme vnímat jako hobby a zábavu. Pohyb pro sebe je terapií i rehabilitací, a pokud nás něco baví, tak se z principu věci nemusíme přemáhat.  (a.m.)

___________________________________________________________________________________ 

 

16. července: Až ze zámoří, z USA, přiletěli se svou celou rodinou manželé Milena a Honza S. na letní prázdniny domů, do ČR. Honza je parkinsonik po DBS a potřeboval by najít zde přátele parkinsoniky, kteří by mu mohli poradit, jak zvládat a překonávat nástrahy každodenního života formou cviků, triků, sportovního pohybu. Odbornou literatůru i časopisy PARKINSON od Společnosti Parkinson, z. s. srdečně přijali. Milena by uvítala ozdravný 10 - 15 denní pobyt v prázdninovém období pro parkinsoniky, kdy by si mohli pečující rodiny taky odpočinout či odjet na dovolenou s pocitem, že je o parkinsonika postaráno.    (a. m.)

__________________________________________________________________________________
 
  
 

18. července: Jak se žije v charitní domě Salvátor v Krnově? Paní Vlastička - členka PK Krnov, několik let v tomto domě pracovala a tak jsme ji poprosili, zda by jsme mohli dům navštívit. Charitní dům Salvator Krnov je spravován Charitou Ostrava od roku 2004, kdy dům začal sloužit osobám se specifickými potřebami. Posláním služby Charitního domu Salvator Krnov, domova se zvláštním režimem, je vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pro plnohodnotný život uživatelů s dosažením maximální možné míry jejich samostatnosti. Jedná se o osoby, které si vlivem svého duševního onemocnění nejsou schopny zajistit své potřeby pro život v běžné domácnosti. Velmi se nám prohlídka líbila a uznale jsme pochválili  interiér i exteriér, užívaný pacienty, pro její čistotu a krásné prostředí. Děkujeme ošetřovatelce paní Jůlince B., která nás prohlídkou budovy prováděla a profesionálně odpovídala na naše zvídavé otazky. Děkujeme také paní Vlastičce za spolehlivost a splnění naších přání.

Informace o historii až po součastnost v krátkém shrnutí zde: 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
  

20. července:  Výbor Parkinson klubu Krnov ve složení: Kája, Dana, Míla, Anežka, Mirek a stálý host - členka Jaruška. Vzájemně se podporovat a inspirovat k dalším akcím, účastí překonat aspoň nachvíli své zdravotní potíže anebo utéct od starostí osobních. Proč ne si udělat část dne pěkným, krátkým setkáním při kávě a třeba s květinami pro dámy ...... (a.m.)

poznámka: Zvláštní poděkování patří majitelům kavárny a cukrárny Slunečnice.   Za členy PK Krnov, Matochová Anežka.    

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

04. srpna: Poutní kostel Povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, v Krnově nás přitahuje svou krásou a také příroda v okolí. Výhled do dálek při pěkném počasí je až na vrchol Jeseníků - na Praděd. Sobotní podvečer jsme i přes vysoké letní teploty věnovali kultůře, festivalu Setkání s duchovní hudbou. Koncert otce a syna Raků se nám líbil, akusticky krásná hudba se rozléhala, zněla nerušivě v klidném chrámovém prostředí. Děkuji členům za společný hezký večer.    (a.m.)

___________________________________________________________________________________ 

 

11. srpna: Magická letní noc 2018 ve Flemmichově vile – Krnov ... tentokrát vyšla na sobotu 11. 8. 2018, kdy nastalo novoluní a bylo zároveň částečným zatměním Slunce. Tím skončilo letní období tří zatmění. Deštivá noc a dopolední pokračování vypadalo, že ani na magickou letní noc nepůjdeme. Jedenáctá hodina však ukázala, že bude odpoledne a snad i večer bez srážek. Do Flemmichovy vily jsme přišli k podvečerních hodinách. Zahrada pěkná rozlohou, ale zahradník zřejmě moc fantazie neměl, neboť některé části byli tmavé, zarostlé, prorostlé, bez života, bez slunce ...

Poslechli jsme si hudbu + pěkný zpěv v podání zpěvačky Balogové, navštívili jsme stánek s bylinkami a různými výrobky. Bylinkářka měla čas se nám věnovat a tak jsme prošli malým testem bylinek, které jsme z poloviny poznali. Co jsme viděli poprvé co by rostlinu – bylinu, byla POHANKA.  Poslední píseň, když jsme si usedli k dalším návštěvníkům. Pěkně jsme se pobavili, trochu se občerstvili, ale program žádný pro podívanou. Přestávka zpěvačky byla dlouhá a ještě při našem odchodu to nevypadalo zábavně – zřejmě čekalo se na noc, která měla být letně magická.    (a.m.)

___________________________________________________________________________________ 

 

12. srpna: V posledních letech zaznamenaly rozhledny obrovskou renesanci zájmu.

Náš zájem byl využít nedělní odpoledne s krásným počasím v přírodě, a protože byla dobrá viditelnost, rozhodli jsme se pro rozhlednu na Hraničním vrchu u Města Albrechtic. Tato rozhledna měří 527 m.n.m. a vznikla spojením dvou již nepoužívaných​ telekomunikačních věží, které město odkoupilo za 1000 Kč. Město Albrechtice rozhodlo upravit je novými prvky ocelových konstrukcí a přestavět na unikátní objekt - rozhledna se dvěma vyhlídkovými plošinami propojenými lávkou ve výšce 25 m. Rozhledna stojí na Hraničním vrchu 527 m.n.m., v těsné blízkosti hranic Česka a Polska. Je vysoká 25 metrů, má 149 schodů, což nebylo možné vystoupit vzhledem zdravotního stavu účastníku. Přesto jsme měli možnost vidět krásné panoráma okolí a jsme rádi za objevení další rozhledny zde v okolí Krnova.  (a.m.)

____________________________________________________________________________________

 
 
 

31. srpna:  Jsme ​ Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s., (PK Krnov) a rádi bychom pro naše členy parkinsoniky a jejich rodinné příslušníky (doprovod) připravili pěkný výlet do oblasti Jeseníků. Jedná se o výjezd na vrchol nejvyšší hory Moravy - Praděd. Diagnóza a věková hranice nedovoluje některým členům PK Krnov fyzicky tuto cestu absolvovat. Snažíme se společnou cestou plnit přání, probudit v nich emocionální zážitek (součást účinné terapie) a uvědomění, že nejsou na nemoc sami. Těmito aktivitami předcházíme tomu, aby se členové PK Krnov necítili vyřazeni ze společnosti, neizolovali - neuzavírali se do sebe. Nejsme lékaři omezováni v žádných aktivitách, které nám zdravotní stav dovolí. Naopak, udržujeme dosavadní způsob života vhodnými sporty pro fyzickou a psychickou kondici.     (a.m.)

____________________________________________________________________

Dobrý den,

S výjezdem 31. 08. 2018 nemáme problém. Povolení k výjezdu a k parkování pro oba vozy bude připraveno na Závoře na Hvězdě v den výjezdu na Vaše jméno. Zapůjčení povolení Vás nic stát nebude a zdržet na Pradědu se můžete jak dlouho budete chtít. S pozdravem ?

poznámka: Děkujeme panu H. za vstřícné jednání, uskutečnit výlet pro nás, členy PK Krnov.   (a.m.)

_____________________________________________________________________________________
 
  
 

07. - 09. září 2018. Letošní již 11. ročník Parkinsoniády se odehrával ve dnech 07. - 09. září v Liptovském Mikuláši, v areálu Holiday Village, resort Tatralandia. Primátor města Liptovský Mikuláš, Ing. Jan Blcháč, slavnostně otevřel Parkinsoniádu, které se zúčastnilo více než 240 závodníků ze čtyř zemí: Slovenska, Česka, Polska a Rakouska. Soutěžilo se v disciplínách: bowling, šipky, petang, kop na branku, hod na koš a stolní tenis. Kromě sportu a zábavy se brala i krev od pacientů s Parkinsonovou chorobou, která slouží na vědu a výzkum. Postaral se o to pan doktor Milan Grófik z Martinské Univerzitní nemocnice, který je garantem Parkinsonikov na Slovensku. Šlo o odběr krve na analýzu genu SLC41A1, který je důležitý pro metabolismus magnézia v buňkách a hraje důležitou roli při vzniku Parkinsonovy choroby.

Členové regionálních Parkinson klubů spadající pod Společnost Parkinson, z. s. oblékli sportovní trička této pacientské organizace a reprezentovali Českou republiku.              

Celkem 18 medailí a pohárů:

1. místo - devět zlatých, 2. místo - tři stříbrné, 3. místo - šest bronzových si odvezli reprezentanti Společnosti Parkinson, z. s. do ČR.

Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. si do Krnova přivezl zlatý pohár za 1. místo ve stolním tenisu – ženy, Matochová Anežka  (a.m.)

    

____________________________________________________________________________

  

V pátek 05. října, ve 13:30 hod. se uskutečnila v Kavárně a cukrárně Slunečnice bezplatná, hodinová přednáška s odborným lektorem na zajímavé, aktuální téma: Rizika na internetu a finanční gramotnost. Tato přednáška byla pořádána Dluhovou poradnou Lexikona Krnov. Paní lektorka velmi srozumitelně, výstižně vysvětlovala a kladla nám být obezřetní, opatrní při práci na Internetu. Byla často „vyrušována“ námi účastníky, byli jsme hladoví po informacích, doplňovali a radili se. Toto téma bylo velmi zajímavé, lektorka skvělá a tak třeba někdy opět na viděnou. Během přednášky nám bylo nabídnuto malé občerstvení, za které velmi děkujeme.

Děkujeme Dluhové poradně Lexikona Krnov a Mgr. Křehlíkové za velmi vstřícné jednání, skvělé téma vedené v aktuální době s pozitivním přínosem.      (a.m.)

________________________________________________________________________________

 

05. října 2018.   Členská schůze, jen krátká, proběhla po přednášce LEXIKONA, od 14:00 - 14:30 hod. Uvítali jsme hosty (Martinku s maminkou) a budeme velice rádi, když se budeme nadále setkávat - děkujeme za přítomnost. Informace: 1. Neziskovka roku 2018: Společnost Parkinson, z. s. je v semifinále. 2. V Domově pro seniory vzniká Senior Point. 3. Bowling turnaj v Brně 27. 10. 2018  4. Dotace nevyužity na plánovanou účast PARKINSONIÁDA .        (a.m.)

________________________________________________________________________________

 

 

23. října.  Členská schůzka opět krátká, pro malý počet  členů. Aspoň jsme využili příležitosti popřát naší oslavenkyni k narozeninám. Bohužel snímky nejsou žádné, přestože byl fotoaparát v pouzdře.  (a.m.)

________________________________________________________________________________

 
 

24. října.  Pro velký zájem jsme opět navštívili po roce lázeňské městečko Karlovou Studánku. V týdnu bylo minimum turistů, sezóna je ukončená a nám kondiční turistika krásně prospěla. (a.m.)

________________________________________________________________________________

04. listopadu 2018. Chladné a deštivé ráno nás neodradilo od dušičkového dne. Chtěli jsme rozsvítit svíčky v kostele na Cvilíně a zároveň ještě zastihnout zabarvené lesy. Cvilín byl ve velké mlze, slunce nikde a ani nálada nebyla moc veselá - počasí nám sebralo energii.   (a.m.)

MEDIA

Den akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/den-akutni-mediciny-mudr-vladimira-siguta-20170207.html

07.02.2017 12:07
Pamětní deska byla slavnostně odhalena ve čtvrtek 2. února v krnovském středisku volného času, kde se konala lékařská konference, která také nese jeho jméno – Den akutní medicíny MUDr. Vladimíra Šiguta st. Jeho syn – Vladimír Šigut mladší – pronesl na konferenci úvodní slovo,...

I S PARKINSONOVOU NEMOCI SE DÁ ŽÍT

04.06.2016 18:29
bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/anezka-matochova-i-s-parkinsonovou-nemoci-se-da-zivot-aktivne-prozit-20160227.html

SETKÁNÍ - PARKINSON KLUB KRNOV

04.06.2016 18:28
www.dskrnov.cz/aktuality/201-setkani-parkinson-klub-krnov

PŘÍBĚHY PARKINSONOVY NEMOCI

04.06.2016 18:26
www.knihkrnov.cz/news?page=4

NOVÝ PARKINSON KLUB KRNOV MÁ ZA SEBOU PRVNÍ AKTIVITY

04.06.2016 18:18
bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/novy-parkinson-klub-krnov-ma-za-sebou-prvni-aktivity-20160215.html