Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov)

 • je       pacientská organizace
 • není   asistenční  služba
 •  

... vznikl ustavující schůzi 02. 12. 2015 v Krnově jako jednadvacátý regionální klub v České republice. Je nedílnou součástí Společnosti Parkinson, z. s., která je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým. Působí v České republice, je právnickou osobou a sídlo spolku je na adrese: Volyňská 933/20, 10 000 Praha 10.

Základním posláním Společnosti Parkinson, z. s. je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízských. Spolek pomáhá zachovat sociální a společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy nemocných Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy, organizacemi a obchodními kooperacemi (viz zákon č 90ú2012 Sb.) apod.

Název Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. tvoří dvě části:

 • První část označuje místo založení klubu - Parkinson klub Krnov.
 • Druhá část vyjadřuje příslušnost klubu k organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (dále jen SP).

_______________________________________________________________________________

 

Ustavující schůze a základní kámen Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z.s.

 

V Krnově dne 02. prosince 2015 se uskutečnila ustavující schůze za účelem založení Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov). Ustavující schůzku zahájila předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s., paní Zdislava Freund. Informovala o celé pacientské organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (SP), a o práci v regionálních klubech ČR. 

Představila zakladatelku a první předsedkyni PK Krnov, paní Anežku Matochovou, která v krátkosti poděkovala za zvolení, za účast a poprosila o trpělivost v začátcích, v novém a dlouhém budování. 

Příjemnou řeč pronesl z Městkého úřadu - sociální odbory, pan Rapušák. Nabídl pomoc předsedkyni v začátcích i pozvání na účast otevřeného Komunitního plánování seniorů v Krnově. Malé pauzy využila paní Filipová, která napekla pro všechny rohlíčky a pobídla nás k ochucení. Poslední slovo dostal garant PK Krnov, primář, MUDr. Vladimír Šigut, MBA. Pronesl řeč s pěkným závěrem a povzbuzením, což jistě nechalo v nás parkinsonicích kousek naděje navíc. Přípitkem a pohoštěním jsme si odpoledne vychutnali, trochu prodloužili a dlouho ještě venku se s přáteli loučili. 

       

 

        Děkujeme: 

 1. paní předsedkyni SP Zdislavě Freund, že dodržela všechno na 100 % a přes vytíženost, přijela a pomohla dobré věci
 2. panu Rapušákovi, za vstřícnost, ochotu a obětování svého času nám, parkinsonikům
 3. panu primáři MUDr. Šigutovi, MBA za souznění s parkinsoniky, za podporu, a těšíme se na uskutečnění potřebných info přednášek pro veřejnost -  téma " Co je Parkinsonova nemoc " 
 4. fotografovi Jiřímu Juráskovi a jeho kamarádům - Štěpánovi Bruštíkovi, Vasilovi Tančincovi a milé paní Rozálii z jižní Moravy, bez kterých by tu bylo opravdu prázdnou a smutno
 5. nakonec všem, co přišli a měli zájem o dění kolem zakládání Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

                                                                                                                                                         v Krnově:  04. 12. 2015   Matochová Anežka

            __________________________________________________________________________________________________________________

 

Posláním PK Krnov je sdružovat nemocné a jejich rodinné příslušníky za účelem získávání nových poznatků o nemoci, léčebných postupech. Spolupracovat s pacienty, kteří se snaží zvládnout svou nemoc přičiněním vlastním – spolupráci s lékaři, životosprávou, pohybem. Se zájmem uvítáme parkinsoniky, rodinné příslušníky, sympatizéry, přátelé, kteří mají potenciál pomáhat PK Krnov aktivní činností - se angažovat, organizovat, reprezentovat, být součástí – účastníkem na akcích:

 • info – odborné přednášky
 • besedy
 • kondiční turistiky
 • poznávací výlety
 • návštěvy kulturních památek
 • vzdělávací kurzy, vzdělávacích přednášky
 • sportovní turnaje pořádané regionálními Parkinson kluby v ČR
 • mezinárodní sportovní PARKINSONIÁDA
 • Tulipánový výstup na Cvilín při Světovém dni Parkinsonovy nemoci, který připadá vždy na 11. dubna, na den narození britského lékaře a chirurga, Jamese Parkinsona v roce 1755. Chorobu poprvé popsal ve své lékařské eseji o „třaslavé obrně“ v roce 1817. 

Tulipánový výstup proto, že tulipán je symbol parkinsoniků - oficiální logo organizace Evropské asociace společností pro PN (EPDA).