* * * 12.PARKINSONIÁDA * * * 02.-04.08.-19 LODZ-POLSKO

Posilování duševních a fyzických aktivit pozitivní mysli     

Zajímat a seznamovat se s novými informacemi léčby, učit se překonávat každodení problémy.Zlepšit šance aktivním přístupem na překonání této nemoci, která se pokouší zmenšit osobu, nejen fyzicky, ale i psychicky, sociálně a emocionálně. Motivovat ostatní, kteří se potýkají s jakoukoliv diagnózou včetně Parkinsonovy nemoci, aby se nebránili zapojením do posilování duševních a fyzických aktivit pozitivní mysli, pohybem. Každý pro sebe může začít právě u sebe a s námi ... Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

 

Význam fyzioterapie, cvičení a pohyb aneb proč je potřeba cvičit. 

         Ing. Zdena Kymlová, předsedkyně Parkinson klub Zlín, Společnost Parkinson, z. s. 

Pohybová aktivita u pacientů s PN má své místo ve všech stadiích této nemoci. Musí se postupně přizpůsobovat měnícím se schopnostem jedince, měnící se medikaci. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života! V našem cvičení se zaměřujeme hlavně na pacienty v časné a střední fázi - na ty, kteří zvládnou do cvičení docházet sami nebo s rodinnými příslušníky. Zaměřujeme se na zlepšení výkonnosti kardiovaskulárního systému, nervového i pohybového systému, správné držení těla a správný stereotyp dýchání.

Nejvíce se zaměřujeme na: spojení správných pohybových stereotypů, střídání napětí a uvolňování, protahování svalů s tendencí ke zkracování, posilování svalů s tendencí k ochabování, procvičení svalů na chodidlech pro stabilitu, dechová cvičení (hlavně břišní dýchání, funkce bránice), balanční cvičení s důrazem na zpevnění hlub. svalů, trakce páteře, rytmická cvičení podle hudby, pochod, relaxační cvičení, význam odpočinku, vytrvalostní cvičení (využití holí Nordic – walking)   zdroj: www.mentepura.cz/zdravotni-cviceni-pro-parkinsoniky/