Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně Anežka Matochová
agnes.matochova@gmail.com
+420 725 258 937
+420 602 589 063

Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně Zdislava Freund
Volyňská 933/20
100 00 Praha 10-Vršovice
E-mail: kancelar@spolecnost-parknson.cz
www.spolecnost-parkinson.cz
+420 774 443 561
+420 272 739 222
 

Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov)

  • je       pacientská organizace

  • není   asistenční  služba

... vznikl ustavující schůzi 02. 12. 2015 v Krnově jako jednadvacátý regionální klub v České republice. Je nedílnou součástí Společnosti Parkinson, z. s., která je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým. Působí v České republice, je právnickou osobou a sídlo spolku je na adrese: Volyňská 933/20, 10 000 Praha 10.

 

Základním posláním Společnosti Parkinson, z. s. je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízských. Spolek pomáhá zachovat sociální a společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy nemocných Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy, organizacemi a obchodními kooperacemi (viz zákon č 90ú2012 Sb.) apod.

 

Název Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. tvoří dvě části:

  1. část označuje místo založení klubu - Parkinson klub Krnov.

  2. část vyjadřuje příslušnost klubu k organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (dále jen SP).

____________________________________________________________________________________________

 

Ustavující schůze 

a základní kámen Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

 

V Krnově dne 02. prosince 2015 se uskutečnila ustavující schůze za účelem založení Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov). Ustavující schůzku zahájila předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s., paní Zdislava Freund. Informovala o celé pacientské organizaci, Společnost Parkinson, z. s. (SP), a o práci v regionálních klubech ČR. Představila zakladatelku a první předsedkyni PK Krnov, paní Anežku Matochovou, která v krátkosti poděkovala za zvolení, za účast a poprosila o trpělivost v začátcích, v novém a dlouhém budování. Příjemnou řeč pronesl z Městkého úřadu - sociální odbory, pan Rapušák. Nabídl pomoc předsedkyni v začátcích i pozvání na účast otevřeného Komunitního plánování seniorů v Krnově. Malé pauzy využila paní Filipová, která napekla pro všechny rohlíčky a pobídla nás k ochutnání.  

Poslední slovo dostal garant PK Krnov, primář, MUDr. Vladimír Šigut, MBA. Pronesl řeč s pěkným závěrem a povzbuzením, což jistě nechalo v nás parkinsonicích kousek naděje navíc.      

   

 

Přípitkem a pohoštěním jsme si odpoledne vychutnali, trochu prodloužili a dlouho ještě venku se s přáteli loučili.   

     

 

   Děkujeme: 

  • paní předsedkyni SP Zdislavě Freund, že dodržela všechno na 100 % a přes vytíženost, přijela a pomohla dobré věci

  • panu Rapušákovi, za vstřícnost, ochotu a obětování svého času nám, parkinsonikům

  • panu primáři MUDr. Šigutovi, MBA za souznění s parkinsoniky, za podporu, a těšíme se na uskutečnění potřebných info přednášek pro veřejnost -  téma Parkinsonova nemoc

  • fotografovi Jiřímu Juráskovi a jeho kamarádům - Štěpánovi Bruštíkovi, Vasilovi Tančincovi a milé paní Rozálii z jižní Moravy, bez kterých by tu bylo opravdu prázdnou a smutno

  • nakonec všem, co přišli a měli zájem o dění kolem zakládání Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

                                                                                                                                v Krnově  04. 12. 2015   Matochová Anežka