1. Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov)

 • je       pacientská organizace
 • není   asistenční  služba
 

vznikl ustavující schůzi 02. 12. 2015 v Krnově jako jednadvacátý regionální klub v České republice. 

Je nedílnou součástí Společnosti Parkinson, z. s., která je sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým. 

Působí v České republice, je právnickou osobou a sídlo spolku je na adrese: 

Volyňská 933/20, 10 000 Praha 10.

 

Základním posláním Společnosti Parkinson, z. s. je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízských. Spolek pomáhá zachovat sociální a společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy nemocných Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy, organizacemi a obchodními  kooperacemi (viz zákon č 90ú2012 Sb.) apod.

 

Název Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s. tvoří dvě části:

 • První část označuje místo založení klubu - Parkinson klub Krnov (dále jen PK Krnov).
 • Druhá část vyjadřuje příslušnost klubu k organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (dále jen SP).

PK Krnov založili pacienti s Parkinsonovou nemoci, kteří i přes onemocnění mají stále potenciál nevzdávat se, neizolovat se, být užitečně schopní aktivně se angažovat, organizovat a účastnit se kulturních a sportov-

ních akcí pořádaných Společnosti Parkinson, Parkinson kluby. Zároveň čerpat z informací a zvládat diagnózu, řídit PK Krnov. 

Sdružuje pacienty s Parkinsonova nemoc, jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotníky, sympatizující z krnovska, vrbenska, bruntálska a okolí. Rodinní příslušníci jsou součástí dění, rozhodující osobností, opěrným pilířem. 

Společná setkání se konají jedenkrát za 1,5 až 2 měsíce, kde jsou podány nové informace, členové se dobrovolně zapojí svou účastí, někteří vůbec ne. Místo a termín konání se s dostatečným předstihem oznamuje rozesláním pozvánek přímo do schránek, SMS zprávou a také na web stránkach PK Krnov  www.parkinson-klub-krnov.webnode.cz

 

Posláním PK Krnov je sdružovat nemocné a jejich rodinné příslušníky za účelem získávání nových poznatků o nemoci, léčebných postupech. Spolupracovat s pacienty, kteří se snaží zvládnout svou nemoc přičiněním vlastním – spolupráci s lékaři, životosprávou, pohybem. Se zájmem uvítáme parkinsoniky, rodinné příslušníky, sympatizéry, přátelé, kteří mají potenciál pomáhat PK Krnov aktivní činností - se angažovat, organizovat, reprezentovat, být součástí – účastníkem na akcích:

 • info – odborné přednášky
 • besedy
 • kondiční turistiky
 • poznávací výlety
 • návštěvy kulturních památek
 • vzdělávací kurzy, vzdělávacích přednášky
 • sportovní turnaje pořádané regionálními Parkinson kluby v ČR
 • mezinárodní sportovní PARKINSONIÁDA
 • Jarní – tulipánový výstup na Cvilín při Světovém dni Parkinsonovy nemoci, který připadá vždy na 11. dubna, na den narození britského lékaře a chirurga, Jamese Parkinsona v roce 1755. Chorobu poprvé popsal ve své lékařské eseji o „třaslavé obrně“ v roce 1817. Tulipánový výstup proto, že tulipán je symbol parkinsoniků - oficiální logo organizace Evropské asociace společností pro PN (EPDA).   

_________________________________________________________________________

 

2. Ustavující schůze a základní kámen Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z.s.

 

V Krnově dne 02. prosince 2015 se uskutečnila ustavující schůze  za účelem založení 

Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov). Sešli jsme se v restauraci Slon odpoledne v počtu 12 osob a příjemné posezení se nakonec i prodloužilo. Ustavující schůzku zahájila předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s., paní Zdislava Freund. 

Informovala nás o pacientské organizaci - Společnost Parkinson, z. s. (SP), a o práci v regionálních klubech ČR. Představila zakládající předsedkyni PK Krnov, paní Matochovou, která v krátkosti poděkovala za zvolení, za účast a prosí o trpělivost v začátcích - novém a dlouhém budování. Příjemnou řeč pronesl z Městkého úřadu - sociální odbory, pan Rapušák. Nabídl pomoc předsedkyni v začátcích i pozvání na účast otevřeného Komunitního plánování seniorů v Krnově. Malé pauzy využila paní Filipová, která napekla pro všechny rohlíčky a pobídla nás k ochucení. Poslední slovo dostal garant PK Krnov, primář, MUDr. Vladimír Šigut, MBA. Pronesl řeč s pěkným závěrem a povzbuzením, což jistě nechalo v nás parkinsonicích kousek naděje navíc. Přípitkem a pohoštěním jsme si odpoledne vychutnali, trochu prodloužili a dlouho ještě venku se s přáteli loučili. S paní předsedkyní jsme ještě ten večer zahájili tzv. 100 podzimních km a vyrazili ještě na okolní procházku, neboť tělo si to silně žádalo!

       Děkujeme: 

 • paní předsedkyni SP Zdislavě Freund, že dodržela všechno na 100 % a přes vytíženost, přijela a pomohla dobré věci
 • panu Rapušákovi, za vstřícnost, ochotu a obětování svého času nám, parkinsonikům
 • panu primáři MUDr. Šigutovi, MBA za souznění s parkinsoniky, za podporu, a těšíme se na uskutečnění potřebných info přednášek pro veřejnost -  téma " Co je Parkinsonova nemoc " 
 • fotografovi Jiřímu Juráskovi a jeho kamarádům - Štěpánovi Bruštíkovi, Vasilovi Tančincovi a milé paní Rozálii z jižní Moravy, bez kterých by tu bylo opravdu prázdnou a smutno
 • nakonec všem, co přišli a měli zájem o dění kolem zakládání Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s.

                                                                                v Krnově:  04. 12. 2015   Matochová Anežka