... pozitivní mysl - poloviční výhra ...

 

AKCE 2019 - SEMINÁŘ V OTROKOVICÍCH 

 
 
 

V sobotu 16. února 2019 jsme se zúčastnili semináře „POHYBEM K OBNOVENÍ NERVOVÝCH BUNĚK“. Pořádala jej Zlínská KASPV (KRAJSKÁ ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY) pod vedením Ing. Zdenky Kymlové, která je zároveň předsedkyní Parkinson klubu Zlín, Společnost Parkinson, z. s. Paní Ing. Kymlová úvodní slovem zahájila seminář, pak slovo předala paní MUDr. Záhumenské ze Zlína (garant PK Zlín), která velmi pěkně vysvětlila a poukázala na nutné pohybové aktivity, hlavně pracovat na sobě tak, abychom se neocitli ve stavech bezmocnosti. Krátkým příspěvkem cenných informací doplnila paní lékařku ještě Mgr. Dupalová z UP Olomouce.

Následně jsme byli rozděleni do skupin a vyzkoušeli jsme si:

cvičení se SMOUWEY

– vibrační kruhy, které rozhýbou (rozhoupou celé tělo): lektorka paní Danuše Červinková.

cvičení – CHŮZE dynamická:      lektorka paní  Ing.  Kymlová

cvičení – PSYCHOMOTORIKA:  lektorka paní  Ing.  Bočková

cvičení – WOUDINK:                   lektorka paní  Mgr. Doležalová

cvičení - FALUN GONG:              lektor    pan   Ing.  Kyml

Skvělá akce, nejlepší, co kdy bylo pro parkinsoniky: 

... vyzkoušet si cviky s pomůckami, poslechnout si rady, jak cviky zvládnou. Povzbuzení i pochvaly byly z úst paní lektorky Dany časté. Cvičili jsme všichni a měli z celé akce krásný pocit, ENDORFINY, SEROTINY jsme si vyprodukovali sami. Skvělé čínské zdravotní cvičení nám předvedl pan lektor Vítek, podařilo se nám své stavy zklidnit a nastartovat se tak, že jsme se cítili po další část dne velmi spokojení sami se sebou.

Chválím a velmi lituji, že nežiji na Zlínsku, protože tolik sportovních aktivit je radost zúčastnit se.

Parkinson klub Zlín pod vedením Ing. Kymlové je klubem nejaktivnějším, podařilo se ji rozhýbat své členy a zapojovat je do sportovních akcí i jiných parkinson klubů. 

Anežka Matochová, PK Krnov.