... pozitivní mysl - poloviční výhra ...

předsedkyně            - Anežka Matochová, 725 258 937, agnes.matochova@gmail.com

 

sportovní a 

kulturní činnost        - Stavrula Petrová, Dagmar Petrová

 

klubová kronika       

web + fb stránky      Anežka Matochová    

 

pokladník                 - Miroslav Matocha, 602 589 063                                                                                                                                                                                                                     

kontrolní komise      - Karel Friedrich,     720 301 864

                                - Emílie Kantorová