Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně Anežka Matochová
agnes.matochova@gmail.com
+420 725 258 937
+420 602 589 063

Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně Zdislava Freund
Volyňská 933/20
100 00 Praha 10-Vršovice
E-mail: kancelar@spolecnost-parknson.cz
www.spolecnost-parkinson.cz
+420 774 443 561
+420 272 739 222
 

1. Lázně

  • Nárok na komplexní lázně má pacient s Parkinsonovou nemoci 1x v průběhu 24 měsíců a to 21 dnů. Doporučení píše neurolog. lékař anebo rehabilitační lékař na lázeňský formulář (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).

  • Požadavek na doprovod při lázeňské léčbě uvádí praktický lékař již v samotném návrhu na lázeňskou léčbu, návrh včetně doprovodu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud revizní lékař léčbu i doprovod schválí jako komplexní lázeňskou léčbu, uhradí ZP léčbu, ubytování a stravu pacienta, ubytování a stravu jeho doprovodu.

  • Pokud revizní lékař doprovod (popř. ani léčbu) neschválí nebo schválí např. pouze příspěvkovou lázeňskou léčbu (hrazena je pouze léčba pacienta, ubytování a strava nikoliv), máte možnost se proti jeho rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí revizního lékaře ZP, podává se prostřednictvím praktického lékaře, který vystavil návrh na lázeňskou léčbu.

  • Lázeňský poplatek činí10,- anebo 15,- Kč / den. Od poplatku jsou osvobozeny osoby s průkazem ZTP/P a jeiich průvodci, osoby starší 70 let.  

 
       
 
        __________________________________________________________________________________________
 
 

2. Rekondiční pobyty pořádané Společnosti Parkinson, z. s. 

 

Rekondiční pobyty jsou podpořeny dotací z programu grantové podpory MZČR a probíhají podle odborného programu. O jeho naplnění se starají vedoucí pobytu, cvičitelka a logopedka. Součástí bývá odborná přednáška, výlet do okolí, besedy. Neocenitelný vliv mají pobyty na psychiku pacienta I jeho doprovod. Výměna zkušeností, změna prostředí, kontakt s lidmi, kteří žijí ve stejné situaci, odpočinek od okolního světa, kdy nemusíte nikomu vysvětlovat, proč se nehýbete, nebo naopak hýbete moc… To jsou rekondiční pobyty a my vám přejeme šťastnou cestu a také návrat. SP 

č.ú. 1766806504/0600 - platí pro všechny pobyty, mění se jen variabilní symbol (viz. tabulka pobytů)

 __________________________________________________________________________________________
 
 
poznámka: další Rekondiční pobyty budou v roce 2019