* * * 12.PARKINSONIÁDA * * * 02.-04.08.-19 LODZ-POLSKO

 1. OZDRAVNÉ POBYTY POŘÁDANÉ SPOLEČNOSTI PARKINSON, Z. S.   

Ozdravné pobyty mají neocenitelný vliv na psychiku pacienta i jeho doprovodu. Výměna zkušeností, změna prostředí, kontakt s lidmi, kteří žijí ve stejné situaci, odpočinek od okolního světa, to jsou benefity těchto akcí. nemusíte nikomu vysvětlovat, proč se nehýbete, nebo naopak hýbete moc… 

Pobyty pro rok 2019 jsou organizovány jako klubové, ve vlastní režii. Níže najdete přihlášku, kterou po vyplnění zašlete na adresu vedoucího pobytu v tabuce uvedenou. Veškeré dotazy k jednotlivým pobytům směřujte na vedoucího pobytu. Šťastnou cestu!  

   

2. Lázně

  • Nárok na komplexní lázně má pacient s Parkinsonovou nemoci 1x v průběhu 24 měsíců a to 21 dnů. Doporučení píše neurolog. lékař anebo rehabilitační lékař na lázeňský formulář (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).

  • Požadavek na doprovod při lázeňské léčbě uvádí praktický lékař již v samotném návrhu na lázeňskou léčbu, návrh včetně doprovodu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud revizní lékař léčbu i doprovod schválí jako komplexní lázeňskou léčbu, uhradí ZP léčbu, ubytování a stravu pacienta, ubytování a stravu jeho doprovodu.

  • Pokud revizní lékař doprovod (popř. ani léčbu) neschválí nebo schválí např. pouze příspěvkovou lázeňskou léčbu (hrazena je pouze léčba pacienta, ubytování a strava nikoliv), máte možnost se proti jeho rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí revizního lékaře ZP, podává se prostřednictvím praktického lékaře, který vystavil návrh na lázeňskou léčbu.

  • Lázeňský poplatek činí 10,- anebo 15,- Kč / den. Od poplatku jsou osvobozeny osoby s průkazem ZTP/P a jeiich průvodci, osoby starší 70 let

 

 1. B. Máte nárok na POBYT V LÁZNÍCH?  Čtěte návod, jak to zjistíte   tn.nova.cz/clanek/mate-narok-na-lazne-prectete-si-navod-jak-to-zjistit.html

           1. C. Lázeňské a ozdrav. pobyty pro seniory  www.cestovaniproseniory.cz/lazne-pro-seniory/