1. 

LÁZNĚ

_________________________________________________ 

 

Nárok na lázně má parkinsonik s Parkinsonovou nemoci 1x v průběhu 24 měsíců a to 21 dnů. 

Doporučení píše - neurolog anebo rehabilitační lékař. 

(netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)    

        

 
 
 K   – komplexní lázeňská péče                        21 – délka léčebného pobytu
 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnutá pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. 

Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt. Určená délka léčebného pobytu pro jednotlivé indikace musí být dodržena.

 

_________________________________________________________________________________________

2. 

REKONDIČNÍ POBYT SPOLEČNOSTI PARKINSON, Z. S.

Nabídka rekondičních pobytů pořádaných Společnosti Parkinson, z. s. v roce 2018

    NOVINKA !  DOPRAVA AŽ K HOTELU SVOZOVÝM AUTOBUSEM !

Rekondiční pobyty jsou podpořeny dotací z programu grantové podpory MZČR a probíhají podle odborného programu. O jeho naplnění se starají vedoucí pobytu, cvičitelka a logopedka. Součástí bývá odborná přednáška, výlet do okolí, besedy.
Neocenitelný vliv mají pobyty na psychiku pacienta I jeho doprovod. Výměna zkušeností, změna prostředí, kontakt s lidmi, kteří žijí ve stejné situaci, odpočinek od okolního světa, kdy nemusíte nikomu vysvětlovat, proč se nehýbete, nebo naopak hýbete moc…
To jsou rekondiční pobyty a my vám přejeme šťastnou cestu a také návrat. SP 
č.ú. 1766806504/0600 
platí pro všechny pobyty, mění se jen variabilní symbol (viz. tabulka pobytů)
Potvrzení neurologa na přihlášce si zajistěte včas - vše najdete na web stránkách SP   www.spolecnost-parkinson.cz