(NRZP) navrhuje, aby nárok na sociální dávky místo posudkových lékařů ...

12.10.2017 21:30

(NRZP) navrhuje, aby nárok na sociální dávky místo posudkových lékařů schvaloval praktický lékař, pracovní terapeut nebo sociální pracovník. 

Lékařskou posudkovou službu v současné době zřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a práceschopnost, stupeň invalidity či neschopnost pracovat kvůli zdravotnímu stavu dítěte, o které je třeba se starat. Přiznává také průkazy lidem se zdravotním postižením, příspěvky na kompenzační pomůcky a příspěvky na péči. Lhůta na vydání posudku je 45 dnů, v závažných důvodech prodloužená o 30 dní. Podle NRZP ale není posudková služba schopna žádosti včas vyřizovat.

www.invarena.cz/?p=29291#more-29291