Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

15.04.2017 18:15

Tento zákon obsahuje tzv. ošetřovatelské volno. Ošetřovatelské volno je nový institut, který by mohli využít lidé, kteří jsou zaměstnaní, a náhle dojde v jejich rodině k situaci, kdy musí okamžitě začít pečovat o rodinného příslušníka, například z důvodu úrazu, nemoci a podobně. Tito lidé by po souhlasu svého zaměstnavatele mohli tři měsíce čerpat dávky nemocenského pojištění, pokud by pečovali o osobu blízkou. Současně by jim bylo zachováno pracovní místo a nemohli by být propuštěni. Zákon je trošku kontroverzní v tom, že NRZP ČR požadovala, aby ošetřovatelské volno bylo šest měsíců, což je dnes prakticky minimální doba pro vyřízení a přiznání příspěvku na péči.

více info zde: nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1714-informace-c-32-2017-novela-o-nemocenskem-pojisteni-a-jednani-psp.html