... pozitivní mysl - poloviční výhra ...

Ministerstvo zdravotnictví                                      www.mzcr.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí                        www.mpsv.cz  

Integrovaný portál MPSV                                      www.portál.mpsv.cz 

Česká zpráva sociálního zabezpečení                     www.cssz.cz  

Národní rada osob se zdravotním postižení ČR        www.nrzp.cz 

Národní centrum domácí péče ČR                         www.domaci-pece.info.cz 

Katalog služeb                                                    www.vasepece.cz 

APO - Akademie pacientských organizací              pacientskaakademie.cz/cs/ 

 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA

Odkaz na vedení organizace působnosti - Společnost Parkinson, z. s., Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

            Email: kancelar@spolecnost-parkinson.cz    Tel.:   +420 272 739 222,    +420 774 443 561       

     ________________________________________________________________________________________________

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odkaz na vedení organizace působnosti - Společnosť Parkinson, 935 29 Hronské Kľačany 134         

  • Společnosť Parkinson Slovensko                                            parkinson-net.sk/ 

            Email: felixova.katarina@gmail.com            Tel.: 0908 434 186

  ________________________________________________________________________________________________________________

         Odkazy na další Parkinson kluby v ČR:

______________________________________________________________________________________________

Odkazy na možnosti informací a pomoci, KRNOV a BRUNTÁL.

  • Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.                   www.czp-msk.cz                                                                                           Detašované pracoviště Bruntál: Dr. Beneše 149/21, Tel. 554 718 068, 774 993 215   E-mail: czp.bruntal@centrum.cz
  • Fosanima o. p. s.                                                                                       www.fosanima.cz                                                                                                     Svépomocná skupina pečujících: Lidická 1758/25, 792 01 Bruntál, Tel.: 603 816 550, 606 711 194
  • Lexikona z. s. Krnov                                                                                  www.lexikona.cz                                                                                                                        Občanská poradna, Dluhová poradna: Hlavní náměstí č. 14, 794 01 Krnov, Tel.: +420 774 380 896, Email: poradna@lexikona.cz

_______________________________________________________________________________________________________________