Dokumentární film o hudebním skladateli Petru Šibilevovi, který onemocněl Parkinsonovou chorobou. Snímek je zamyšlením nad hranicemi lidské kreativity a nad otázkou životních hodnot (2008). Scénář a režie P. Jančárek

V roce 1989 onemocněl Petr Šibilev, mladý český dirigent a hudební skladatel, Parkinsonovou nemocí. Pro pohybové zpomalení a poruchy koordinace se musel vzdát dirigování velkých symfonických orchestrů. Díky lékům se však mohl nadále věnovat skladatelské práci. Po nějakém čase se ale účinek léků kvůli postupující nemoci vyčerpal a muselo se hledat jiné řešení. Působivý snímek dokumentaristy Petra Jančárka je rekapitulací skladatelova života s nemocí, zamyšlením nad podmínkami, v nichž může vzkvétat lidská tvořivost a také nad posunem základních životních priorit u nemocného člověka. Dokument je zajímavý i pro lékaře a pacienty, protože názorně přibližuje nejmodernější způsoby léčby Parkinsonovy choroby.

www.ceskatelevize.cz/porady/10123227285-pan-parkinson/