* * * 12.PARKINSONIÁDA * * * 02.-04.08.-19 LODZ-POLSKO

KONSENZUS EVROPSKÝCH STANDARDŮ PÉČE O PACIENTY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ.  

Přispěvatelé se shodli, že se péče o pacienti musí změnit. K tomu je však naprosto nezbytné získat podporu národních a evropských politiků. 
Konsenzus proto poskytuje jakési vodítko pro politiky a pro každého, kdo se zajímá o Parkinsonovu nemoc, k následujícím tématům: 

*  jak by se mělo pečovat o pacienty s Parkinsonovou nemocí, aby se zajistilo jejich účinné zapojení do společnosti, 

* oblasti, na které je nutné se zaměřit, aby se to změnilo ve skutečnost. 

Následuje stručný souhrn, čeho by se mělo pacientům s PN dostat. Jak by měli být pacienti s PN léčeni a ...   www.spolecnost-parkinson.cz/res/data/034/003695.pdf