KONSENZUS EVROPSKÝCH STANDARDŮ PÉČE O PACIENTY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ  

 

Přispěvatelé se shodli, že se péče o pacienti musí změnit. K tomu je však naprosto nezbytné získat podporu národních a evropských politiků. 
Konsenzus proto poskytuje jakési vodítko pro politiky a pro každého, kdo se zajímá o Parkinsonovu nemoc, k následujícím tématům: 
  •  jak by se mělo pečovat o pacienty s Parkinsonovou nemocí, aby se zajistilo jejich účinné zapojení do společnosti, 
  • oblasti, na které je nutné se zaměřit, aby se to změnilo ve skutečnost. 
Následuje stručný souhrn, čeho by se mělo pacientům s PN dostat. 
 

Jak by měli být pacienti s PN léčeni a ...  více zde: www.spolecnost-parkinson.cz/res/data/034/003695.pdf