*25.05. Zahájení turist. sezóny na zámku Linhartovy *31.05. Za historií města Krnova.

 

   EPDA - Evropská asociace Parkinsonovy nemoci 

jejíž členem je Společnost Parkinson, z. s. -  je nezisková organizace, zabývající se zdravím a lepšími životními podmínkami 

osob s PN, jejich rodin a pečovatelů. Byla založena v červnu 1992 v Mnichově. EPDA je evropská asociace zabývající se 

tématem Parkinsonovy nemoci. Sdružuje všechny, kteří onemocněli, jejich rodinné příslušníky, zdravotníky a další profese 

související s nemocí. Je řízena týmem profesionálů s mnohaletou zkušeností. Lidé nemocní PN musí čelit řadě překážek, 

které se liší napříč Evropou. Proto EPDA provádí výzkum, zjišťuje, jaké potřeby lidé mají, snaží se pochopit překážky, které 

negativně ovlivňují průběh Parkinsonovy nemoci. Vede rozsáhlé diskuze, buduje koalice v celé Evropě, vytváří národní 

modely komplexní péče vyhovující potřebám každého systému zdravotní péče v zemích Evropy. Působí i v oblasti politiky, 

kde spolupracuje s poslanci Evropského parlamentu. Dělá vše pro to, aby lidé nemocní Parkinsonovou nemocí mohli 

prožívat plnohodnotný život.

 

MANDÁT:

* Usnadnit nelehké životní podmínky lidem s Parkinsonovou nemocí, stejně tak jejich rodinám a pečovatelům.

* Rozvíjet a napomáhat rozvoji dialogu mezi vědou a společností, podporovat a povzbuzovat jednotlivé národní organizace.

 

CÍLE:

* Podpora mezinárodního porozumění PN.

* Umožnit přístup k osvědčeným léčebným postupům pro pacienty a pečovatele na celém světě s cílem získání co největší 

   možné kvality života nemocných.

* Výměna nejnovějších znalostí o PN, lékařské a chirurgické poradenství.

* Rozvoj znalosti a povědomí o zdravotních, sociálních a osobních potřebách lidí s PN, překonávání překážek pro lepší 

   komunikaci s pacienty, jejich rodinami a mezi profesionály

 

SYMBOL EPDA: 

  • 11. dubna 2005, na konferenci 9. Světového dne Parkinsonovy nemoci v Luxembourgu, byl přijat červenobílý tulipán 

jako oficiální logo organizace EPDA. 

  • Váže se k němu i skutečný příběh z roku 1980, kdy holandský zahradník Van der Wereld, postižený Parkinsonovou 

nemoci, vypěstoval novou barevnou variantu tulipánu, která byla v roce 1981 zaregistrována jako nový kultivar 

s názvem „cibulka Dr. Jamese Parkinsona". 

  • Onemocnění nese jméno anglického lékaře a sociálního reformátora James Parkinson (11.04.1755 – 21.12.1824), který 

ji poprvé podrobně popsal v eseji z roku 1817 jako „ třaslavou obrnu “ (shaking palsy).

  • 11. duben je SVĚTOVÝ DEN PARKINSONOVY NEMOCI    www.epda.eu.com/     

Tulipán evokuje obraz k naději, že kvete každé jaro s očekáváním na řešení tohoto onemocnění.

 

Kontaktujte nás