Druhé vydání příručky s názvem Demence - pro rodinné příslušníky a pečující.

 Druhé vydání příručky s názvem Demence -  pro rodinné příslušníky a pečující.

Mgr. Renata Rychlíková

Mgr. Barbara Vojtíšková

Fosanima o.p.s. 
Lidická 1758/25
Bruntál 792 01
e-mail: fosanima@seznam.cz
tel: 603 816 550, 606 711 194
www: fosanima.cz