2_Jak Pečovat - autorka: Bc. Tereza Kaplanová, DIS.

2_Jak Pečovat - autorka:  Bc. Tereza Kaplanová, DIS.

V prosinci 2017 vydala Společnost Parkinson, z. s. publikaci "Jak pečovat".

Publikace je k dispozici v kanceláři Společnosti Parkinson, z. s.,

Volyňská 933/20, 100 00 PRAHA 10  www.spolecnost-parkinson.cz