Město Krnov

Město Krnov
  • V roce 2017 jsme obdrželi dotace z rozpočtu Města Krnova na rok 2017: na podporu činnosti Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. (PK Krnov). Využito zejména na dopravu, kulturní a sportovní akce,  a také pro uspořádání akce: 1. ročník - TULIPÁNOVÝ VÝSTUP NA CVILÍN k příležitosti SVĚTOVÉHO DNE PARKINSONOVY NEMOCI (11. 04.). 
  • V roce 2018 byla nám přiznána dotace z rozpočtu Města Krnova na rok 2018: na činnost PK Krnov - využito zejména na dopravu, sportovní a kondiční akce. Zároveň nám byla přiznána dotace na mezinárodní sportovní 11. PARKINSONIÁDU, která se konala 07. – 09. 09. 2018 na Slovensku. 
 
  • DĚKUJEME poskytovateli dotace z rozpočtu Městu Krnova za přispění dotací na podporu činnosti Parkinson klubu Krnov, Společnost Parkinson, z. s. 

                                                                                                                   Matochová Anežka, předsedkyně PK Krnov