"Blahopřejeme" - Laureátem se v roce 2017 stala paní Zdislava Freund, za práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním ...

"Blahopřejeme" - Laureátem se v roce 2017 stala paní Zdislava Freund, za práci ve prospěch osob s chronickým onemocněním ...

„Je-li nám dáno prožívat svůj čas ve zdraví, můžeme za to být vděčni. V našem světě ovšem existují i jedinci, kteří věnují svůj čas a energii těm svým bližním, kteří neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se potýkají s komplikovanými zdravotními potížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží veřejné díky, protože právě oni činí naši společnost sociální, civilizovanou a humánní,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

více na: www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-ocenil-praci-ve-prospech-zdravotne-postizenych-obcanu_14539_1.html