*25.05. Zahájení turist. sezóny na zámku Linhartovy *31.05. Za historií města Krnova.

Sport nás baví, seznamuje, sbližuje, motivuje, dopuje - drží nad vodou.

Sport nás baví, seznamuje, sbližuje, motivuje, dopuje - drží nad vodou.

Pacient není lékařem omezován v žádných aktivitách, které mu jeho zdravotní stav dovolí. 

Naopak udržet dosavadní  způsob života, fyzickou a psychickou kondici je velmi vhodné. 

Důležitou službu vykonávají pacientské organizace … 

Kontaktujte nás