Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně Anežka Matochová
agnes.matochova@gmail.com
+420 725 258 937
+420 602 589 063

Společnost Parkinson, z. s.
předsedkyně Zdislava Freund
Volyňská 933/20
100 00 Praha 10-Vršovice
E-mail: kancelar@spolecnost-parknson.cz
www.spolecnost-parkinson.cz
+420 774 443 561
+420 272 739 222
Sport nás baví, seznamuje, sbližuje, motivuje, dopuje - drží nad vodou.

Sport nás baví, seznamuje, sbližuje, motivuje, dopuje - drží nad vodou.

Pacient není lékařem omezován v žádných aktivitách, 

které mu jeho zdravotní stav dovolí. 

Naopak udržet dosavadní  způsob života, fyzickou a 

psychickou kondici je velmi vhodné. 

Důležitou službu vykonávají pacientské organizace …