Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s.    

... byl založen 02. prosince 2015, jako jednadvacátý regionální klub Společnosti Parkinson z.s. s celostátní působností v ČR. 

Posláním regionálních klubů je zlepšovat životní podmínky našich členů, napomáhat k posílení jejich sebevědomí, učit je překonávat každodenní problémy a tím ulehčovat složitou životní situaci i jejich nejbližším. Našimi členy jsou pacienti s Parkinsonovou nemoci, rodinní příslušníci, přátelé ...      

                                                                 

Odborný garant:  

MUDr. Vladimír Šigut, MBA, 

primář neurologického oddělení, nemocnice Krnov. 

                                            Za tuto spolupráci děkujeme.  

________________________________________________________________

 

Diagnostikovali Vám Parkinsonovu nemoc? 

Lékaři doporučují pacientskou organizaci Společnost Parkinson, z. s.

 

Pacient není lékaři omezován v žádných aktivitách, které mu jeho zdravotní stav dovolí. Naopak udržet dosavadní  způsob života, fyzickou a psychickou kondici je velmi vhodné. 

PK Krnov ve své činnosti se zaměřujeme především: na klubová setkání, odborné přednášky, účast na společenských a kulturních akcích, zapojení se do sportovních soutěží - turnajů pořádané jinými Parkinson kluby, získávání nových informací ze Společnosti Parkinson, z. s. Těmito aktivitami předcházíme tomu, aby se nemocní necítili vyřazeni ze společnosti, neizolovali se - neuzavírali se do sebe. 

Odkaz:  Společnost Parkinson, z. s. se sídlem v Praze 10, Volyňská 20

 

Odkazy na Parkinson kluby Společnosti Parkinson, z. s. v České republice

 Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s.   

Parkinson klub České Budějovice, Společnost Parkinson, z. s.  

Parkinson klub Hradec Králové, Společnost Parkinson, z. s. 

Parkinson klub Zlín, Společnost Parkinson, z. s. 

Parkinson klub Praha, Společnost Parkinson, z. s.  

Parkinson klub Červený Kostelec, Společnost Parkinson, z. s.  

více zde: o všech Parkinson klubech, Společnosti Parkinson, z. s. 

www.spolecnost-parkinson.cz/kluby/

________________________________________________________________

Činnost pacientské organizace PK Krnov 

je podporována dotacemi Města Krnov - děkujeme.