Zdravotní systém potřebuje poznatky od pacientských organizací. Zkušenosti pacientů jsou nenahraditelné

Zdravotní systém potřebuje poznatky od pacientských organizací. Zkušenosti pacientů jsou nenahraditelné

Fakta

  • Pacientské organizace sdružují osoby se stejnou diagnózou a jejich blízké

  • Většinou jde o neziskové organizace vedené pacienty či jejich příbuznými

  • Fungují na principu členské základny a vedení zvolenými členy

  • Pro některá onemocnění existuje více pacientských organizací

  • Větší pacientské organizace mívají i stovky členů a zřizují regionální pobočky

  • Databázi pacientských organizací vede Ministerstvo zdravotnictví ČR a je dostupná 

více zde: www.otevrenezdravotnictvi.cz/temata/zdravotni-system-potrebuje-poznatky-od-pacientskych-organizaci-zkusenosti-pacientu-jsou-nenahraditelne.html