* * * 12.PARKINSONIÁDA * * * 02.-04.08.-19 LODZ-POLSKO

 

 

 

Společnost Parkinson, z. s. 

je nezisková, pacientská organizace - sdružením nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým s celostátní působností. Je řádně zaregistrována na MV ČR jako právnická soba s vlastním IČO a DIČ. Je členem Evropské asociace společností pro Parkinsonovu nemoc (EPDA) a členem Národní rady zdravotně postižených v ČR.  Společnost vydává 3x ročně časopis, organizuje rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení. Základní organizační jednotkou Společnosti Parkinson z. s. jsou Kluby, které jsou zakládány z místní potřeby. Posláním Klubů je sdružovat  nemocné a jejich rodinné příslušníky za účelem získávání nových poznatků o nemoci, léčebných postupech, zajišťovat odborné přednášky, besedy, rekondiční pobyty, rekondiční a rehabilitační cvičení a klubové společenské akce. Činnost Klubu je pod kontrolou lékařského garanta, zpravidla neurologa. Společnost Parkinson, z. s. sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994. Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů. Zakládá Parkinson kluby po celém území České republiky. V současné době je 19 Parkinson klubů a jejichž hlavní náplní je organizování docházkového cvičení 

•        organizuje ozdravné pobyty s odborným programem

•        vydává vlastní časopis Parkinson, který distribuuje členům až do schránky

•        organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin   

•        provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci  

•        pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků      

•        pořádá benefiční akce a jiné prezentace pro zvýšení osvěty mezi veřejností

•        navazuje kontakty a spolupráci s dalšími podobně zaměřenými organizacemi ČR i zahraničními

          Ke členství se lze přihlásit: 

•        doručením písemné přihlášky přímo do kanceláře Společnosti Parkinson, z. s.

•        nebo prostřednictvím kteréhokoli Parkinson klubu, 

•        popřípadě elektronickou přihláškou na webu Společnosti Parkinson, z. s.   www.spolecnost-parkinson.cz

Kontakty na kancelář:  

Společnost Parkinson, z. s.,  Volyňská 933/20,  10000 Praha 10,  tel.: +420 272 739 222

kancelar@spolecnost-parkinson.cz               www.spolecnost-parkinson.cz