Projekt Značka PARKINSON standard 

má pomoci pacientům s Parkinsonovou nemocí obrátit se na zařízení, kde mu dokáží zajistit jeho lékový, výživový a pohybový režim. Značka Parkinson standard je udělovaná zdravotnickým zařízením a poskytovatelům sociálních služeb - projekt pacientské organizace Společnost Parkinson, z. s.

 

Cílem projektu

je vytvořit seznam zařízení - držitelů značky PARKINSON standard - která jsou připravena zajistit nutný lékový, výživový a pohybový režim pacientovi s diagnózou PN. To umožní pacientům s PN vyhledat takové zdravotnické zařízení či poskytovatele sociální služby, kde se pacient během pobytu nemusí obávat zhoršení příznaků nemoci.

Udělení značky PARKINSON standard je pacientským projektem a zohledňuje potřeby pacienta. Metodika není náhradou odborných rad lékaře, ale doplněním informací pro personál zdravotnických zařízení, poskytovatele sociálních služeb a všem, kteří se o tuto nemoc zajímají. 

 

Značka PARKINSON standard není:

  •  odborný atest, protože neexistuje profesionální pacient, jednotka typického pacienta.
  •  nejde o přesné sledování měřitelných hodnot, protože péče o PN pacienta nemá normy.
  •  značku PARKINSON standard  neudělují pacienti daného zařízení, ale pacientská organizace.
Záměrem projektu je především medializace skutečnosti, že PN je se svými specifiky pro naše zdravotnictví i sociální služby "neviditelná".
Značka  je zhmotnění  skutečnosti, že je tu něco, co není tak samozřejmé všude dostat.
  • A je určená pro jednotlivá zařízení, která mají zájem o PN, chtějí vědět o PN více.
  • Nezavazuje k ničemu, je to pro daná zařízení  spíše reklama.
  • Reklama pro zařízení, a reklama pro způsob péče o parkinsoniky.
 
Pro další informace o značce PARKINSON standard využijte kontaktních informací:
 

kancelar@spolecnost-parkinson.cz  paní Zdislava Freund,  mobil:  774 443 561           

www.spolecnost-parkinson.cz/poradenske-centrum/parkinson-standard/