Symbol pochází z Holandska

                                                                 .

 

Odborníci v spojitosti se stárnutím populace ve světě předpokládají zvyšování výskytu případů Parkinsonovy choroby a označují to za závažný problém veřejného zdravotnictví. Na konferenci v Lucembursku 11. dubna 2005 účastníci vybrali jako symbol Parkinsonovy choroby červený tulipán. Základy k tomuto kroku položil v roce 1980 holandský pěstitel květin Van der Wereld rovněž trpící tímto onemocněním.

 

Červený tulipán pak za symbol zvolili členové Evropského sdružení Parkinsonovy choroby (EDPA). 

 

                                       

EDPA je nepolitické a neziskové sdružení, které se podílí na organizování léčby onemocnění. Založili ho v červnu 1992 v Mnichově, kdy se sloučilo devět evropských organizací pacientů s Parkinsonovou nemoci.