Symbol pochází z Holandska 

Odborníci v spojitosti se stárnutím populace ve světě předpokládají zvyšování výskytu případů Parkinsonovy choroby a označují to za závažný problém veřejného zdravotnictví. Na konferenci v Lucembursku 11. dubna 2005 účastníci vybrali jako symbol Parkinsonovy choroby červený tulipán. Základy k tomuto kroku položil v roce 1980 holandský pěstitel květin Van der Wereld rovněž trpící tímto onemocněním.

Červený tulipán pak za symbol zvolili členové Evropského sdružení Parkinsonovy choroby (EDPA). EDPA je nepolitické a neziskové sdružení, které se podílí na organizování léčby onemocnění. Založili ho v červnu 1992 v Mnichově, kdy se sloučilo devět evropských organizací pacientů s Parkinsonovou nemoci.

Tulipán evokuje obraz k naději, že kvete každé jaro s očekáváním na řešení tohoto onemocnění.

_________________________________________________________________________________ 

Tulipány pocházejí z Turecka a byli odvezeni do Nizozemska v roce 1560 botanikem Conrad von Gesner. Jméno květiny bylo inspirováno osmansko - tureckým slovem tülbend , následně Frenchified na Tulipe , který původně znamená turban, s ohledem na tvar obráceného květu. Některé odkazy tvrdí, že tulipány pocházejí z Číny, odkud byly odvezeny do Kavkazu a do Persie.
Čínský nebo Turecký, faktem je, že se staly vášní pro holanďany a tato vášeň byla taková, že vedla k finančním spekulacím této rostliny. Stala se čtvrtým největším zdrojem příjmů země s pověstí tulipánová mánie (tulipamanie). Nejstarší oblast kultivací tulipánů v této zemi je ta, která obklopuje město Lisse. Dnes je to národní květina Turecka (tam je domorodá) a Íránu.
__________________________________________________________________________________________________________